آشنايي با وظايف و مهارت‌هاي مورد نياز يك خدمه پرواز

آشنايي با وظايف و مهارت‌هاي مورد نياز يك خدمه پرواز


 عناوين شغلي مشابه و مرتبط 
از جمله عناوين شغلي مشابه و مرتبط اين حرفه مي‌توان به ناظر پرواز و عضو خدمه داخلي پرواز اشاره كرد.
وظايف
 راهنمايي و كمك به مسافران در مواقع اضطراري مانند خارج شدن از هواپيما پس از يك فرود اضطراري. 
اعلام و شرح انجام كارهاي ايمني و اضطراري مانند استفاده از ماسك‌هاي اكسيژن، كمربند ايمني و جليقه‌هاي نجات. 
راه رفتن در راهروهاي هواپيما براي كسب اطمينان از پيروي مسافران از مقررات دولتي قبل از بلند شدن و فرود هواپيما. 
بررسي عملكرد درست جعبه كمك‌هاي اوليه و ديگر لوازم اضطراري مانند كپسول‌هاي آتش‌نشاني و كپسول اكسيژن. 
انجام كمك‌هاي اوليه براي مسافراني كه دچار كمبود اكسيژن شده‌اند و درد دارند. 
حضور در جلسات توجيهي قبل از پرواز جهت شرح جريانات جوي، ارتفاعات، خطوط هوايي، كارهاي اضطراري، هماهنگي كاركنان، طول پروازها، خدمات پيشنهادي، غذا و نوشيدني و تعداد مسافران. 
آماده كردن مسافران و هواپيما براي فرود با توجه به دستورالعمل‌ها. 
انجام نيازهاي كمكي خاص مسافران مانند بچه‌هاي كوچك، افراد مسن يا اشخاص معلول. 
كسب اطمينان از كيفيت و كميت غذا، نوشيدني‌ها، پتوها، مطالب خواندني، لوازم اضطراري و ديگر ملزومات. آرامش دادن به مسافران در شرايطي مانند مواجهه شدن با هواي طوفاني. 
 ابزار به كار رفته
سيستم ارتباط هواپيمايي، كنترل كننده پيرامون هواپيما، سيستم فرار يا خروج از هواپيما، سيستم خاموش‌كننده حريق 
تجهيزات اكسيژن هواپيما، ظرف‌هاي خنك‌كننده، جليقه نجات،قايق نجات ،نرم‌افزار تقويم و زمان‌بندي ونرم‌افزار آموزش براساس كامپيوتر از جمله ابزار و تكنولوژي به كار رفته در اين حرفه است.
دانش
 ارائه خدمات به اشخاص و مشتريان: برخورداري از دانش اصول و مراحل ارائه خدمات به افراد و مشتريان شامل ارزيابي نيازهاي مشتري، اعمال استانداردهاي كيفيتي براي خدمات و ارزيابي ميزان رضايت مشتري. 
زبان فارسي: برخورداري از دانش ساختار و محتواي زبان فارسي شامل ديكته، معني لغات، دستور زبان و شيوه نگارش. 
جغرافيا: برخورداري از دانش اصول و روش‌هاي توصيف ويژگي‌هاي خشكي، دريا و توده‌هاي هوا شامل خصوصيات فيزيكي، موقعيت‌ها، ارتباط آن‌ها با يكديگر و پراكندگي زيستگاه‌هاي گياهان، حيوانات و انسان‌ها. 
روان‌شناسي: برخورداري از دانش مربوط به رفتار و عملكرد انسان، تفاوت‌هاي فردي و شخصيتي، يادگيري و انگيزه، شيوه تحقيق در روان‌شناسي و ارزيابي شيوه درمان رفتارها و نابهنجاري‌هاي عاطفي. 
ايمني و امنيت عمومي: برخورداري از دانش ابزار مربوط، سياست‌ها، فرآيندها و راهبردهاي ايجاد امنيت محلي، ايالتي و ملي براي حفاظت از افراد، اطلاعات، دارايي‌ها و شركت‌ها.
حمل و نقل: برخورداري از دانش اصول و شيوه‌هاي جابه‌جايي افراد و اشيا از راه‌هايي هوايي، دريايي، جاده‌اي و يا ريلي به همراه شناخت هزينه‌ها و مزاياي هر يك. 
مهارت‌ها 
 شنيدن فعال: توجه كامل به سخنان ديگران و درك نكات آن‌ها،‌ پرسيدن سوال‌هاي مناسب در فرصت‌هاي مناسب و قطع نكردن سخنان ديگران. 
هماهنگي: هماهنگ كردن فعاليت خود با ديگران.
تفكر انتقادي: استفاده از دليل و منطق براي ارائه نقاط قوت و ضعف راه‌حل‌هاي پيشنهادي، نتايج، مسايل، مشكلات و رويكردهاي مختلف‌شان. 
قضاوت و تصميم‌گيري: در نظر گرفتن هزينه‌ها و مزاياي عملكردهاي متفاوت و انتخاب بهترين آن‌ها. 
راهبردهاي يادگيري: انتخاب و استفاده از شيوه‌ها و فرآيندهاي يادگيري مناسب هنگام فراگيري و يا آموزش مطالب جديد. 
فهم و درك مطلب نوشته شده: درك جملات و پاراگراف‌هاي اسناد مرتبط با كار. 
شيوه ارايه خدمات: جست‌وجوي فعالانه براي يافتن راه‌هاي كمك به مردم. 
قوه درك اجتماعي: هوشياري در برابر واكنش ديگران و درك دليل نهفته در پس هر واكنش. 
صحبت كردن: گفت‌وگو با ديگران براي تبادل موثر اطلاعات. 
مديريت زمان: تنظيم زمان فعاليت‌هاي خود و ديگران.
توانايي‌ها
 قدرت دست‌ها و بازوها: توانايي حفظ وضعيت دستان و بازوها هنگام حركت دادن و يا ثابت نگاه داشتن آن‌ها در يك وضعيت. 
استدلال قياسي: توانايي استفاده از قوانين كلي براي مسائل خاص به منظور ارائه پاسخ‌هاي معقول. 
ديد از فواصل دور: توانايي ديدن جزئيات از فاصله.
نظام‌بندي اطلاعات: توانايي مرتب كردن اطلاعات يا عمليات طبق يك قانون يا قوانين خاص (اعداد، حروف، واژه‌ها، ‌تصاوير و يا عمليات رياضي). 
دقيق‌بيني: توانايي مشاهده جزئيات از فاصله‌اي نزديك. 
درك شفاهي: توانايي گوش دادن و درك مطالب و عقايد ديگران. 
بيان شفاهي: توانايي برقراري ارتباط شفاهي با ديگران طوري كه مخاطب مطالب را درك كند.
درك سريع مشكلات و موانع موجود: توانايي درك مشكلات و يا پيش‌بيني آن‌ها. (اين قابليت فقط به شناسايي مشكلات، نه برطرف كردن آن‌ها، محدود مي‌شود). 
شيوايي بيان: توانايي بيان روشن و قابل فهم مطالب. 
بازشناسي گفتار: توانايي شناسايي و بازشناسي گفتار شخص ديگر. 
فعاليت‌هاي كاري 
 كمك كردن و اهميت دادن به ديگران: فراهم نمودن كمك به افراد؛ توجه پزشكي و حمايت عاطفي يا ساير مراقبت‌هاي شخصي مانند كمك به همكاران، مشتريان يا بيماران. 
برقراري ارتباط با روسا، همكاران و زيردستان: فراهم نمودن اطلاعات براي سرپرستان، همكاران و زيردستان با تلفن، نامه، پست الكترونيك و يا رودررو. 
ارزيابي اطلاعات براي تطابق آن‌ها با استانداردها: استفاده از اطلاعات و قضاوت افراد مرتبط براي تعيين آنكه آيا وقايع و فرآيندها از قوانين، مقررات و استانداردها تبعيت مي‌كنند. 
كسب اطلاعات: مشاهده، دريافت و يا كسب اطلاعات از كليه منابع مرتبط. 
بررسي و بازبيني ابزار، وسايل و مواد: بازبيني و بازرسي تجهيزات، سازه‌ها يا مواد براي مشخص كردن دليل خرابي‌ها و مشكلات. 
تصميم‌گيري و حل مشكلات: تحليل اطلاعات و ارزيابي نتايج براي انتخاب بهترين راه‌حل براي حل مشكلات. 
روابط مستقيم با مردم: كار كردن براي مردم و يا داشتن ارتباط مستقيم با آن‌ها شامل ارائه خدمات با مشتريان در رستوران‌ها يا مغازه‌ها و پذيرايي از ميهمانان و مشتريان. 
انجام فعاليت‌هاي معمول فيزيكي: انجام فعاليت‌هاي بدني كه به حركت دادن دست‌ها و پاها و كل بدن نياز دارند مثل بالا رفتن، بلند كردن، تنظيم كردن، قدم زدن، خم شدن و كنترل ابزارآلات. 
به روز كردن اطلاعات و استفاده از دانش مرتبط: اطلاع از دانش فني روز و استفاده از علوم جديد. 
شرايط كاري
 تماس با ديگران: در اين شغل فرد تا چه حد ملزم به برقراري تماس با سايرين (به طور حضوري، تلفني و غيره) است؟ 
سر و كار با مراجعان خارج از سازمان: در اين شغل كار با مشتريان خارج از سازمان و عموم مردم چقدر اهميت دارد؟ 
گفت‌وگوي رودررو: در اين شغل مباحث و گفت‌وگوهاي رودررو بين افراد و گروه‌ها چقدر است؟ 
آزادي در تصميم‌گيري‌ها: كاركنان تا چه اندازه ملزم به گرفتن تصميماتي هستند كه بر ساير افراد، منابع مالي و يا وجهه و اعتبار سازمان تاثير مي‌گذارند؟ 
تاثير تصميم‌هاي فرد بر نتايج عمل ديگران و يا كل شركت: تصميم‌هاي فرد تا چه حد بر عملكرد همكاران، مشتريان و يا كل شركت تاثير مي‌گذارد؟ 
مجاورت با ديگران: در اين شغل تا چه حد كاركنان مجبور به كار در فاصله‌اي نزديك با افراد ديگر است؟
مسئوليت در برابر سلامت و ايمني ديگران: در اين شغل تا چه ميزان افراد مسئول سلامت و امنيت سايرين هستند؟ 
صدا و آلودگي صوتي مزاحم و ناراحت‌كننده: صدا و آلودگي صوتي مزاحم و ناراحت‌كننده در محيط كار چقدر است؟
كار گروهي: كار با افراد ديگر، در يك گروه يا تيم، در اين حرفه چقدر اهميت دارد؟
علائق
 قاعده‌گرايانه: مشاغل قراردادي غالباً درگير با پيروي از قواعد و روال‌ كاري‌اند. اين مشاغل بيش از عقايد با داده‌ها و جزئيات سر و كار دارند. افراد معمولاً موظف‌اند از دستورهاي خاصي پيروي كنند. 
متهورانه: مشاغل متهورانه غالباً درگير با راه‌اندازي و انجام پروژه‌هاي مختلف هستند. اين مشاغل مي‌توانند با رهبري و هدايت افراد و اتخاذ تصميمات متعدد همراه باشند. اين مشاغل گاهي نياز به خطرپذيري داشته و غالباً با كسب و كار سر و كار دارند. 
اجتماعي: مشاغل اجتماعي غالباً درگير با كار،‌ برقراري ارتباط و آموزش به ديگران هستند. اين‌گونه مشاغل غالباً كمك و ارائه خدمات به افراد را دربرمي‌گيرند. 
ارزش‌هاي كاري 
 ارتباطات: مشاغلي كه برآورده‌كننده اين ارزش كاري هستند به كارمندان اجازه‌ي ارائه خدمات به ديگران و كار با همكاران در محيطي دوستانه و غيررقابتي را مي‌دهند. نيازهاي متقابل شامل همكاران،‌ ارزش‌هاي اخلاقي و خدمات اجتماعي است. 
پشتيباني: مشاغلي كه برآورده‌كننده اين ارزش كاري هستند ارائه دهنده حمايت مديريتي به عنوان پشتيباني براي كارمندان هستند. نيازهاي متقابل شامل سياست‌هاي شركت، روابط انساني و فني در ارتباط با نظارت مي‌باشند. 
شرايط كار: مشاغلي كه برآورده‌كننده اين ارزش كاري هستند ارائه‌دهنده شرايط خوب كاري و امنيت كاري هستند. نيازهاي متقابل شامل فعال بودن، جبران، استقلال، امنيت، تنوع و شرايط كاري است. 
شيوه‌هاي كاري 
 سازگاري/ انعطاف‌پذيري: قابليت تطابق با شرايط مختلف كاري. 
توجه به ديگران: همدردي و توجه به نيازها و احساسات و ياري كردن ديگران. 
قابل اعتماد بودن: قابل اعتماد بودن، مسئوليت‌پذيري و پيروي از دستورها. 
استقلال: انجام وظايف فقرد بودن نياز به سرپرستي دائم و اتكا به خود براي انجام كارها. 
درست‌كاري: درستي و صداقت. 
خويشتن‌داري: حفظ آرامش، كنترل احساسات و خشم و پرهيز از رفتارهاي نسنجيده و تهاجمي در هر شرايطي. 
جهت‌گيري اجتماعي: ترجيح دادن كار گروهي و تماس با ساير افراد در حين كار. 
تحمل فشار روحي: انتقادپذيري و تحمل شرايط دشوار. 


منبع: كتاب طبقه‌بندي و شرح جامع مشاغل
تاليف و گردآوري: ابراهيم ابراهيم باي سلامي 
ناشر: موسسه دانش پارسيان
 


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط