آشنایی با قوانین تامین اجتماعی :پوشش بیمه ای از منزل تا محل کار

آشنایی با قوانین تامین اجتماعی :پوشش بیمه ای از منزل تا محل کار


تامین اجتماعی به هر نوع برنامه حمایت اجتماعی اطلاق می گردد که توسط قانون، و یا هرگونه توافق الزام آور برقرار شده باشد و هدف آن فراهم ساختن میزانی از تامین درآمد مالی در مواجه با مخاطرات دوران بازنشستگی، بازماندگی، از کارافتادگی، بیکاری و یا پرورش فرزندان باشد. تامین اجتماعی می تواند خدمات درمانی در حوزه پیشگیری و درمان را نیز ارائه کند.

اجرا: محمد حسن زدا

امور فنی: محمدرضا مرزبان 

 

 


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط