آشنایی با قوانین تامین اجتماعی : انتقال سوابق بیمه ای

آشنایی با قوانین تامین اجتماعی : انتقال سوابق بیمه ای


انتقال سوابق بیمه ای افراد ممکن است دوره های خدمتی خود را درسازمان های مختلفی بگذرانند و این سازمان ها هرکدام برای خود قوانین بیمه و بازنشستگی خاص دارند، گاه یک فرد درطول دوره خدمتی خود از یک سازمان به سازمان دیگر می رود و دراین زمان نحوه پرداخت حق بیمه اش متفاوت می شود. افرادی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نبوده اند می توانند سوابق خود را به این سازمان منتقل نمایند. دراین ویدئو به قوانین سازمان تامین اجتماعی دراینمورد نگاهی داریم.

اجرا: محمد حسن زدا

امور فنی: محمدرضا مرزبان 

 

 


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط