آشنایی با قوانین تامین اجتماعی: رضایت کارگر رافع تعهد کارفرما نیست

آشنایی با قوانین تامین اجتماعی: رضایت کارگر رافع تعهد کارفرما نیست


برخی از کارفرمایان در بدو استخدام از نیروی جدید تعهداتی کتبی مبنی براخذ کلیه حقوق قانونی و سایرموارد می گیرند تا از تعهدات قانونی خود فرارکنند .به کارجویان توصیه می شود دراینمورد دقت کنند .آقای محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی دراین ویدئو نکاتی دراینمورد را گوشزد کرده اند.

 

اجرا: محمد حسن زدا

امور فنی: محمدرضا مرزبان

 

 


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط