آشنایی با قوانین تامین اجتماعی: نحوه بازنشستگی صنوف مختلف

آشنایی با قوانین تامین اجتماعی: نحوه بازنشستگی صنوف مختلف


افراد در دستگاه ها و صنوف مختلف تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند؟ بازنشستگی آنها چه تفاوتی دارد، محمد حسن زدا قائم مقام سازمان دراینمورد مطالبی ایراد کرده اند.

اجرا: محمد حسن زدا

امور فنی: محمدرضا مرزبان

 

 


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط