آشنایی با قوانین تامین اجتماعی: مرجع تشخیص مشاغل سخت و زیان آور کجاست؟

آشنایی با قوانین تامین اجتماعی: مرجع تشخیص مشاغل سخت و زیان آور کجاست؟


محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی درمورد مشاغل سخت و زیان آور و مرجع تشخیص آنها دراین ویدئو توضیح داده اند.

اجرا: محمد حسن زدا

امور فنی: محمدرضا مرزبان

 

 


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط