پنج گام براي ارزيابي يك فرصت شغلي

پنج گام براي ارزيابي يك فرصت شغلي


 

نکاتی که بايد بدانيد

■ اشاره:

مصاحبه های زیادی را پشت سر گذاشته‌اید، به کاریابی‌های زیادی سر زده‌اید، با کارفرمایان متعددی صحبت کرده‌اید و در نهایت به شما پیشنهاد كاري ارائه شده است ، گام بعدي چيست و چه بايد كرد ؟ در شرایط فعلي كه پيدا كردن شغل به يك معضل تبديل شده ممكن است برخی از كارجويان به مجرد دریافت اولین پیشنهاد کاری بدون بررسی شغل پیشنهادی و در نظر گرفتن شرایط آن را بپذيرند و در روزهاي بعد دريابند انتخاب اشتباهي انجام داده‌اند . دراين نوشته تلاش می‌شود در پنج گام، راه‌هایی پيشنهاد شود كه يك كارجو از طريق آن بتواند به شاغل پايداري دست پيدا كند :

 

درک درست و روشن از حوزه کاري و وظايف  

هنگام روبرو شدن با يك پيشنهاد شغل بايد درک درست و واضحي از انتظارات کارفرما داشته باشيد و اين موضوع را مدنظر قرار دهيد که آيا نقش‌ها و مسئوليت‌هاي منصوب به شغل با مهارت‌هاي شما همخواني دارد يانه؟ اگر تصويري که از توانايي خود در روز مصاحبه ساخته‌ايد با عملکرد شما مطابقت نداشته باشد قطعاً با مشكل مواجه خواهيد شد و كارفرما کاستي‌هايي را كه به وجود خواهد آمد به حساب عدم صداقت در هنگام مصاحبه و يا ناتواني شما خواهد گذشت و به كارتان پايان خواهد داد . پس بهتراست قبل از رسيدن به اين مرحله درست عمل كرده باشيد.

 

فرهنگ سازماني

 درک درســــــتي از فرهنگ سازمان به‌دست آوريد. مجموعــــــه اي از عقايد، تجارب،ارزش‌ها، نگرش‌ها و روانشناسي آن سازمان، فرهنگ سازماني را تشکيل مي‌دهند. اين جنبه‌هـــــــا در ميان همه کارمندان مشترک است و شما به عنوان يک جوينــــده کار بايد اين ارزش‌ها را تشخيص دهيد.

 

حقوق و مزايا

براي انتخـــــــاب محل کار مناسب بايد مجموعه حقوق و مزاياي پرداختي را مورد ارزيابي قرارداد . گاه برخي از شرکت‌ها حقــــــــوقي بالاتر از ديگران را پيشنهاد مي‌کنند اما مزايايي براي نيرو در نظر نمي‌گيرند و حتي ازيك بيمه ساده هم خودداري مي‌کننــــــــد ،مزايا جزو موضوع‌هاي بسيار مهم در پيشنهــــــاد هاي كاري است و نبايد تنها حقوق ملاك ارزيابي باشد مرخصي استحقاقي يا مرخصي استعلاجي، پوشش هزينه‌هاي درمان، بيمه دندانپزشکي، بيمه‌هاي درماني و ميزان تعطيلات و ... همگي مهم هستند و بايد مد نظر قرار گيرند. برخي از شرکت‌ها شايد اجازه ندهند که در مورد حقوق پيشنهادي آن‌ها بحث کنيد اما به طور متوسط مزاياي خوبـــي به فرد اختصاص مي‌دهند. ساير شرايط از جمله كمك هزينه‌هاي خواروبار، هزينه رفت و آمد، و بازپرداخت هزينه‌ها در مشاغلي که نيازمند رفت و آمد و مسافرت مأموريت هستند، جاي تأمل دارد.

 

پارامترها يا ملاک‌هاي جغرافيايي

موقعيت جديد ممکن است مشکلات و موانعي را پيش روي شما قرار دهد که تصور آن را هم نکرده‌ايد. رفت وآمدهاي طولاني روزانه، مأموريت‌هاي راه دور و حتي شرايط متفاوت آب و هوايي ، در صورتي که نيازمند تغيير مکان باشد.

بسيار ضــــــروري است درک درستي از تعهدات خود نسبت به شرکت داشته باشيد. مطمئن شويد کاري را که بر عهده گرفته‌ايد مناسب شماست. اگر سئـــــوالي در مورد کار برايتان پيش آمد در پرسيدن هيچ‌گونه تعللـــــي به خود راه ندهيد.

 

فرصت ارتقاء و رشد شغلي

برخــــــي از سازمان‌ها پيش از استخدام نيروي کار جديد، زمينـــــــه ارتقاء را براي پرسنل داخلي خود فراهم مي‌آورند. آن‌ها اين امكان را بــــــــراي كاركنان فعلي به وجود مي‌آورنـــــــد تا با حضور در کارگاه‌ها و کنفرانس‌ها فرصت‌هاي بيشتــــــري را در مســـــــــير ارتقاء شغلي طي نمايند. بايد ديـد آيا شركت يا سازمان استخدام‌كننده براي رشد فردي شما چه شرايطي را فراهم مي‌آورد؟

 

ترجمه: الناز طالب‌زاده


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط