در راستای اشتغال

در راستای اشتغال


برقراری ارتباط موثر  باعث موفقیت درجستجوی شغل می‌شود

■ اشاره:

پیداکردن شغل توسط ارتباطات اجتماعی یکی از شیوه‌هایی است که کارجویان می‌توانند برای یافتن فرصت شغلی مناسب آن را به‌کارگیرند . بسیاری از فرصت‌های شغلی موجود دربخش خصوصی از طریق آگهی‌ها ، کاریابی‌ها و .... اعلام نمی‌گردد و کارفرمایان ترجیح می‌دهند نیروی مورد نیاز خود را از بین کسانی که می‌شناسند تأمین کنند ، در افکار عمومی کشور ما گاهی برخی این موضوع را ناهنجاری تلقی می‌کنند و از آن به عنوان «پارتی بازی» یاد می‌کنند درحالی‌که این شیوه ، روشی مناسب است.

 اگر استخدام در دستگاه های عمومی و تحت ضوابط قانونی صورت گیرد و یا در شرایطی قرار باشد آزمون استخدامی برگزار شود و افرادی با شیوه آزمون استخدام شوند کسی اعمال نظر کند و خارج از قوانین کسی را جذب کند این موضوع ستوده نیست و همان «پارتی بازی « است که نکوهش شده است اما درراهیابی به مشاغل بخش خصوصی یا در استخدام‌هایی که الزامی برای استفاده از شیوه های فوق نیست می‌توان از ارتباطات به نحو مطلوب برای یافتن شغل استفاده کرد.

 

مهارت برقراري ارتباط عاملي ضروري براي موفقيت درجستجوي شغل

روابط حرفه اي معمولاً به منظور آشنايي و برقراري ارتباط صورت ميگيرد و ميتواند به يافتن شغل يا فرصتهاي مرتبط با شغل منجر گردد. برقراري ارتباط هوشمندانه و با تفکر مسيري فراهم ميآورد تا بتوانيد در خصوص جستجوي شغلي خود با ساير افراد صحبت کنيد. برقراري ارتباط با سايرين روش مناسبي است زيرا به واسطه آن به راهنمايي، پيشنهـاد، اطلاعات و پشتيباني دســــت مييابيـــــــــد و در ضمن ممکن است شما را به سايرين معرفي نمايند. مهارت برقراري ارتباط با سايرين يکي از عوامل ضروري براي موفقيت در روند جستجوي شغل است اما نيازمند برنامه ريزي حساب شده است.

در بحث برقراري ارتباط افراد با تجربــــــه و به اصطلاح سن دار نسبت به رقباي جوان خود در روند و نحوه برقراري ارتباط از شانس بهتر و بيشتري برخوردار هستند. با اين تفـــــــاوت که ممکن است افراد جوياي کار سن دار اهميت کمتري براي شناسايي و استفاده از ارتباطات خود قائل باشند و يا تجربه کمتري در اين زمينــــــه دارند. در ذيل به نکاتي اشاره ميگردد که ميتوان از آنها در برقراري و تداوم ارتباطات در راستاي ايجاد اشتغال بهره برد.

 

هدف از برقراري ارتباط  بايد مشخص شود

يکي از عناصر کليدي در برقراري ارتباط موثر اين است که فرد ديدگاه روشني نسبت به اهداف اشتغال خود داشته باشد. با يک خود ارزيابي دقيق فرد جوياي کار ميتواند اطلاعات خوبي نسبت به اينکه کيست و هدفش از برقراري ارتباط با سايرين چيست، بدست آورد، به خاطر داشته باشيد 10 ثانيه زمان داريد تا توجه طرف مقابل را به خود جلب کرده و به او نزديک شويد، 60 ثانيه زمان داريد خودتان (ويژگيها و قابليتها) را تبليغ نماييد و يا 10 دقيقه زمان براي مصاحبه اطلاعاتي داريد تا بتوانيد اطلاعات مفيدي را از خود به طرف مقابل منتقل نماييد.

 

ارتباط خود با سايرين را تداوم ببخشيد

هنگامي که فردي به شما مشاوره و راهنمايي ارايه ميدهد و يا افراد ديگري را براي کمـــک به شما معرفي مينمايد، اطمينان حاصل نماييد در واقع اجازه بگيريد که ميتوانيد نام او را پيش آن افراد بگوييد. جزئيات دقيق روند برقراري ارتباط را به خاطر بسپاريد: با چه فردي، کجا و در مــورد چه موضوعي صحبت کردهايد و نتيجه صحبتهايتان چه شد؟ براي هر ارتباط اقدامات بعدي را مشخص نموده و در ضمن يک روند پيگيري مطمئن را نيز در نظر داشته باشيد. آنچه حائز اهميت است تداوم، پشتکار و پيگيري موثر است در همين راستا ميتوان از درج يادداشت به صورت کارت و يا در سيستم کامپيوتر استفاده نمود.

 

شبکه ارتباطي خود را گسترش دهيد

شبکه ارتباطي که اکثر افراد براي خود ايجاد مينمايند شامل دوستان، معرفها و افرادي ميباشد که به خوبي ميشناسند. از جمله مواردي که از آنها ميتوان براي گسترش دايره ارتباطي استفاده نمود عبارتند از :

خويشاوندان

دوستان،

والدين دوستانتان

هم کلاسيها ( در هر سطح و مقطعي)

انجمنهاي فارغالتحصيلي

انجمنهاي شغلي

کارفرما-سرپرست يا همکاران قبلي،

 دوستان در گروه هاي تفريحي و گردشي،

اعضاي گروه هاي فرهنگي اجتماعي از قبيل گروه مذهبي،

افرادي که در سمينار و يا کارگاه هاي آموزشي با آنان آشنا ميشويد،

و.....

 

برقراري ارتباط  «سرمايه « است

شبکه ارتباطي که براي خود ايجاد کردهايــــد از ارزش خاصي برخوردار است و «سرمايه « شما به حساب ميآيد از اينرو براي آنکه بتوانيد بيشترين استفاده و بهره را از اين سرمايه گذاري داشته باشيد از هر فردي که در اين مسير به شما کمک ميکند به صورت فردي و يا ارسال نامه پيگيري تشکر نماييد، برخي نيز تمايل دارند در جريان روند کارها قرار گيرند آنان را نيز از روند جستجوي شغلي خود و يا تغيير شغلي خود آگاه سازيد.

 به ياد داشته باشـــــــــيد: خود را در دسترس ساير کارجويان قرار دهيد و با آنان همان رفتاري را داشته باشيد که انتظار داريد سايرين با شما داشته باشند و تجربيات و اطلاعات خود را در اختيار آنان قرار دهيد.

 

ترجمه: التاز طالبزاده


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط