آشنایی با ده نکته ای که رمز موفقیت در آغاز کاراست

آشنایی با
ده نکته ای که رمز موفقیت در آغاز کاراست


شغل خود را به عنوان مجموعه اي از تجربيات در نظر بگيريد

بهترين و خوشبينانهترين ديدگاهي که ميتوان  نسبت به شغل داشت اين نيست که بررسي کنيد چه مدت با يک کارفرما خواهيد ماند و يا صرفاً بر رشته تحصيلي خود در دانشگاه تمرکز نماييد. درمسير شغلي ممکن است تجربه کار با 5 يا 10 کارفرما را تجربه نماييد و يا در کشورهاي مختلفي مشغول به کار شويد. ديدگاه اين است اگر ميخواهيد فردي موثر، موفق و کارآمد باشيد بايد در طول عمرتان همواره در حال آموختن باشيد. تجربياتي که کسب ميکنيد ديد شما را نسبت به دنيا تغييرداده و وسيعترمي کند و به فرد جذابتري تبديل ميشويد .

شغلي را که نسبت به آن کششي نداريد درخواست کنيد

فارغالتحصيلان دانشگاهها معمولاً از جانب سايرين تحت فشار قرار ميگيرند تا براي آنکه بتوانند از عهده خرج زندگي برآيند هر چه زودتر شغل بيايند. اين گفته راهنمايي خوبي نيست زيرا تحقيقات نشان ميدهد در صورتي که صرفاً
به فکر يافتن شغل باشيد در آن شغل زياد دوام نمي
آوريد. از طرف ديگر هيچ شرکتي فردي را تنها با انگيزه پول استخدام نميکند زيرا افراد ديگري وجود دارند که مسائل ديگري برايشان اهميت دارد. چنانچه نسبت به شغل خود احساس داشته باشيد، نسبت به آن تمايل و اشتياق خواهيد داشت از اينرو ساعات بيشتري کار ميکنيد و دستاوردهاي بيشتري خواهيد داشت. زندگي کوتاه تر از آن است که خود را درگير شغلي نماييد که بدان علاقه نداريد.

حواس خود را بر تأثيرگذاري سريع متمرکز نماييد

هر چه سريعتر بر شرکت مورد نظر تأثيرگذار باشيد توجه و حمايت بيشتري جلب خواهيد نمود. جوانان اين نکته را به خوبي درک ميکنند زيرا نميخواهند براي اينگونه تأثيرگذاريها 5 سال زمان را در يک پروژه صرف نمايند. در روز اول اقدام نماييد، در اولين روز هاي حضورتان تا آنجا که مکان دارد بياموزيد و همواره بر کارهايتان مديريت و کنترل داشته باشيد بدين صورت است که ميتوانيد سريعتر به پروژه هاي بزرگتر راه يافته و خود را اثبات نماييد. با اين اقدامات عملکرد شغلي خود را به تصوير کشيده و
جايگاه ارزشمندتري در شرکت مي
يابيد و به ترتيب حقوق و عنوان شغليتان نيز ارتقاء مييابد و ميتوانيد بر روي پروژههاي بهتري فعاليت داشته باشيد.

در شغلتان خطر کنيد

يکي از مهمترين درسهايي که اقتصاد امروز آموخت اين است که عدم خطرپذيري خود نوعي خطر است.
عوامل بسياري خارج از کنترل ما قرار دارند و اگر صرفاً به انجام کارهاي ديروزمان اکتفا کنيم قادر به پيشروي نخواهيم بود. با خطرپذيري فرد خود را در معرض آموزش قرار مي
دهد، چه موفق شود يا شکست بخورد. همواره ميخواهيد به مديرتان نشان دهيد اعتبار خود را در برابر اموري قرار ميدهيد تا اتفاق ميافتند. هر چه ميزان کارآفريني در جامعه افزايش يابد تعداد افراد خطرپذير نيز افزايش مييابد و ميزان موفقيت رو به بالا ميرود.

زمان بيشتري را با افراد نه با لپ تاپ بگذرانيد

دانش آموزان و دانشجويان معمولاً خود را محدود ميکنند و اين موضوع را درک نکرده اند که قويترين رابطهها
به صورت رو در رو با افراد صورت مي
گيرد و نه به صورت مجازي و آنلاين. بسياري از اوقات شاهد اين صحنهها بودهام که جوانان بجاي آنکه به صورت افراد نگاه کنندسرگرم موبايلهاي خود هستند و اين يعني از دست دادن فرصتها! بکار بردن مهارتهاي نرم در شرکتها بسيار حائز اهميت است و در مقطعي بايد تکنولوژي را زمين گذاشت و با افراد به صورت رو در رو ارتباط برقرار نمود. کارفرما شما را استخدام ميکند نه تکنولوژي را، اين موضوع را به خاطر بسپاريد.

دستاوردهاي شغلي خود را بيان نماييد

رزومه تمامي جوانان تقريباً شبيه به هم است. زمينه هاي مشابهي (تحصيلات، تجربه، فعاليتهاي مدرسه يا دانشگاه) را بيان ميکنند. براي تجربيات فهرستي از شرکتها و سپس اطلاعات کلي را بيان ميکنند. برخي نيز تجربيات خود را با علائم مشخص ميکنند که بيشتر مورد توجه قرار گيرد. مشکل اينجا است که امروزه استخدام کنندگان و خصوصاً در آينده خواهان دانستن نتيجه و دستاورد هستند. کارفرما ميخواهد بواسطه بيان اعداد و ارقام ميزان تاثيرگذاري کار شما بر شرکت را بداند، تأثير کار شما بر ميزان افزايش درآمد يا کاهش هزينهها را بداند. هميشه نتيجه و دستاورد پروژهها را سنجيده و در صورت امکان آن را با اعداد و ارقام بيان نماييد، با اين کار به پذيرش و ارتقاء خود کمک ميکنيد.

امروز را نردبان رسيدن به فردا قرار دهيد

نميتوانيد تمام چيزهايي را که ميخواهيد همين امروز
به دست آوريد اما سخت کوشي و پشتکار امروزتا نمي
توانيد در آينده شما را در جايگاه بهتري قرار دهد. هر چه بيشتر و زودتر در کارتان زحمت بکشيد و تلاش کنيد، زودتر نيز در زندگيتان به نتيجه خواهد رسيد و در آن زمان قدردان خود خواهيد بود.

يک وب سايت براي نمايش کارهايتان طراحي نماييد

نيازمند مکان واحدي هستيد تا بتوانيد تمامي دستاوردهاي خود را در آن قرار دهيد براي اين کار ميتوانيد يک
وب سايت با نام خود طراحي نماييد. تمامي کارها، پروژه
ها و فعاليتها و دستاوردهاي خود را در آن وب سايت قرار داده و سايرين را براي اطلاع از کارهايتان به آن وب سايت ارجاع دهيد. با پيشرفت و توسعه شغلتان پروژه هاي جديد، تحصيلات، مهارتهاي جديد و نمونه کارها را به آن بيافزاييد. وب سايت در جايگاه يک رزومه زنده قرار دارد که نفس ميکشد و سايرين در هر زمان بدان دسترسي دارند حتي وقتي که شما خواب هستيد.

تا جايي که ميتوانيد سفر کنيد با مسافرت است که در مورد ساير فرهنگها و زبانها ميآموزيد

ما در يک بازار جهاني زندگي ميکنيم و امروزه شرکتها براي استخدام و بهکارگيري کارمندان صرف نظر از مکان جغرافيايي به دنبال افراد با استعداد هستند. هر چه بيشتر سفر کنيد در نتيجه تجربيات بيشتري از دنيا به دست ميآوريد و بهتر ميتوانيد از مزاياي آن استفاده نماييد. هر چه زبانهاي جديدتري بياموزيد جلوتر از سايرين حرکت ميکنيد. يکي مشکلاتي که شرکتها با آن روبرو هستند يافتن افرادي است که به زبانهاي خارجي مسلط باشند از اينرو اگر شما به يک يا چند زبان خارجي مسلط باشيد نسبت به سايرين
جايگاه بسيار بهتري خواهيد داشت.

مشاور وراهنما انتخاب کنيد

بسياري از دانشجويان راهنما يا مشاوري را براي خود انتخاب نميکنند و صرفاً به همان نفري که در ابتداي ورود
 به مدرسه يا دانشگاه داشته
اند اکتفا ميکنند. هر فردي بايد براي خود يک مشاور و راهنما انتخاب نمايد که زمان کافي براي پشتيباني از وي را داشته باشد. فرد مورد نظر بهتر است در زمينه شغلي و تخصصي شما باشد آنچه آرزويش را داريد. در اين صورت است که با راهنماييهاي خود ميتوانند شما را به سمتي که ميخواهيد هدايت نمايند. به عنوان مثال چنانچه براي شغل آينده تمايل به مسافرت و مشاوره داد داريد ميتوانيد مرتبط با آن فرد مشاوري را انتخاب نماييد. حتي ممکن است پس از مشاوره با فرد مربوطه به اين نتيجه برسيد که آنچه در ذهن داشتهايد اصلاً براي شما مناسب نيست.

ترجمه: الناز طالبزاده

 


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط