رزومه نویسی

اشاره : نفوذ اينترنت درجامعه ، گسترش کاريابي اينترنتي و همچنين انجام مکاتبات اينترنتي باعث شده است بسياري ازفرآيندهاي مربوط به استخدام ازطريق فضاي مجازي صورت گيرد. لذا استفاده درست و مناسب ازاين فضا و کاربري آن به جاي سيستمهاي قديمي ضروري است و بايد حتماً مواردي چند در اين زمينه رعايت شود.
3 آبان 1394 8:30
نوشتن رزومه به صورتي که مورد توجه کارفرمايان قرار بگيرد کاري چالش برانگيز است، اما در اين ميان راههايي وجود دارند که به واسطه آنها ميتوان رزومه را به صورتي نوشت که به راحتي از صافيهاي مورد استفاده کارفرمايان براي انتخاب متقاضيان برتر عبور کند و در ميان درخواستهاي شغلي که يک کارفرما دريافت کرده است انتخاب شود. نکات ساده اي وجود دارند که با رعايت آنها ميتوان يک رزومه را در ميان انبوه رزومه هاي ارسالي براي يک شغل برجسته و قابل توجه نمود. اين نکات سريع و آسان ک