خدمات

همان‌گونه که در شماره مختلف بازار کار درزمینهٔ معرفی دوره‌های مهارتی سازمان آموزش فني و حرفه‌ای کشور اشاره شد، این سازمان بنا بر مأموریت اصلی خود و باهدف تأمين و تربيت نيروي كار ماهر و نيمه ماهر موردنیاز بخش‌های مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات و ارتقاي فرهنگ مهارت‌های فني جامعه، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزش مهارتی رایگان در مراکز آموزشی دولتی خود می‌نماید (آموزش‌های غیر رایگان در بخش غیردولتی توسط آموزشگاه‌های آزاد فني و حرفه‌ای انجام می‌شود). متقاضیان دریافت گواهینامه مهارت، پس از قبولی نهایی در آزمون کتبی و عملی موفق به اخذ گواهی‌نامه از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خواهند شد. اهمیت آموزش‌های اشاره‌شده سبب شد تا نشریه بازار کار با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به معرفی خدمات آموزشی و دوره‌های آموزشی این سازمان بپردازد. حرفه آموزشی که در این هفته به معرفی آن خواهیم پرداخت، تعمیرکارسخت افزار تلفن همراه است که درسال 96 جزء حرفه‌های پرمخاطب سازمان بوده است (4726 نفر- دوره در بخش آموزش دولتی)
13 مهر 1398 12:42
همان‌گونه که در شماره‌های مختلف بازار کار درزمینهٔ معرفی دوره‌های مهارتی سازمان آموزش فني و حرفه‌ای کشور اشاره شد، این سازمان بنا بر مأموریت اصلی خود و باهدف تأمين و تربيت نيروي كار ماهر و نيمه ماهر موردنیاز بخش‌های مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات و ارتقاي فرهنگ مهارت‌های فني جامعه، اقدام به برگزاری دوره آموزشی در دو بخش دولتی و غیردولتی می‌نماید. آموزش‌های بخش دولتی در مراکز آموزشی سراسر کشور به‌صورت رایگان انجام می‌شود. کارآموزان پس از گذراندن دوره آموزشی و قبولی نهایی در آزمون کتبی و عملی موفق به اخذ گواهی‌نامه از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خواهند شد. اهمیت آموزش‌های اشاره‌شده سبب شد تا نشریه بازار کار با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به معرفی خدمات آموزشی و دوره‌های آموزشی این سازمان می‌پردازد. حرفه آموزشی که در این هفته به معرفی آن خواهیم پرداخت، تعمیرکار آبگرمکن دیواری است که درسال 96 جزء حرفه‌های پرمخاطب سازمان بوده است (4142 نفر- دوره در بخش آموزش دولتی)
13 مهر 1398 12:8

سایت های مرتبط