جستجوی سریع شغل

کارجوي گرامي:

آگهي هاي ارائه شده در اين قسمت با توجه به اعلام نياز کارفرمايان و آگهي هاي مختلف درج شده در رسانه هاي نوشتاري و غيره ارائه شده اند و بازارکار هيچ گونه مسئوليتي در مورد محتويات آنها و مراحل بعدي ندارد. خواهشمند است در هنگام تماس و مراجعه دقت هاي لازم در مواردي همچون انطباق فعاليت آگهي دهنده با موازين قانوني عمل آيد
مقطع تحصيلی
رشته
جنسيت
استان
شغل

آگهی های استخدامی شهرستان

عنوان یا عناوین شغلی :
 کارشناسی متالورژی(کلیه گرایشها) ذوب آهن و نورد کرمان مرد ۲ کارشناسی مکانیک(کلیه گرایشها) ذوب آهن و نورد کرمان مرد ۳ کارشناسی صنایع ذوب آهن و نورد کرمان مرد ۴ کارشناسی ایمنی و بهداشت ذوب آهن و نورد کرمان مرد ۵ کارشناسی برق(قدرت – الکترونیک) ذوب آهن و نرود کرمان مرد ۶ کارشناسی نقشه کشی صنعتی ذوب آهن و نورد کرمان مرد ۷ کاردانی ماشین ابزار ذوب آهن و نورد کرمان مرد ۸ کاردانی برق(کلیه گرایشها) ذوب آهن و نورد کرمان مرد ۹ کاردانی تاسیسات ذوب آهن و نورد کرمان مرد ۱۰ کاردانی ایمنی و بهداشت ذوب آهن و نورد کرم  
کد : 105021
رشته های تحصيلی :
 مدرك مرتبط 
محل کار :
 كرمان 
<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...  >> 

سایت های مرتبط