استخدام گروه صنعتي مبتكر الكتريك در استان تهران

تاریخ انقضا :1399/4/24

کد :100525

گروه صنعتي مبتكر الكتريك، شامل شركت هاي مهندسي مبتكر الكتريك تهران، مهندسي پيوند مبتكر پارس و حرارت ساز شهريار با 24 سال سابقه فعاليت در زمينه قطعات خودرو و افتخار همراهي 25 درصد پرسنل با سابقه بيش از 10 سال جهت تكميل خانواده جوان 200 نفري خود در استان تهران، محدوده رباط كريم از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:


كارشناس كنترل كيفيت آقا/خانم، 3 نفر،كارشناس مهندس صنايع

متقاضياني كه سابقه فعاليت در زمينه قطعات خودرو را دارا باشند و بانوان سرپرست خانوار 
در اولويت گزينش قرار دارند.


كارشناس فني مهندسي آقا، 4 نفر، مهندس مكانيك (گرايش ساخت و توليد يا جامدات)
متقاضياني كه سابقه فعاليت در زمينه قطعات خودرو را دارا باشند در اولويت گزينش قرار دارند
.


مدير تضمين كيفيت آقا، كارشناس مهندس صنايع، متقاضياني كه سابقه فعاليت در زمينه قطعات خودرو را دارا باشند در اولويت گزينش قرار دارند
.

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند.
hrm@metec.ir      

 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط