آزمون ورودي انتخاب اعضاي جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران سال ۱۳۹۹

تاریخ انقضا :1399/4/15

کد :100606

تمديد مجدد مهلت ثبت نام آزمون جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران

پيرو انتشار اطلاعيه راهنماي ثبت نام مورخ ۹۹/۰۳/۱۸ و ۹۹/۰۳/۲۰ بدين وسيله به اطلاع متقاضيان ثبت‌نام و شركت در سومين آزمون ورودي انتخاب اعضاي جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران سال ۱۳۹۹ مي‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات براي آن دسته از داوطلباني كه تا تاريخ (۹۹/۰۳/۲۵) براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز يكشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۵ نسبت به ثبت‌نام و يا ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند.
لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق اطلاعيه راهنماي ثبت‌نام و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذكور اقدام نمايند.
ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام خود را تكميل و كدرهگيري ثبت‌نام دريافت نموده‌اند نيز مي‌توانند درصورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و يا ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام نمايند.

خبر ۲۷ خرداد ماه ۹۹ -پيرو انتشار اطلاعيه راهنماي ثبت نام مورخ ۹۹/۰۳/۱۸ و ۹۹/۰۳/۲۰ بدين وسيله به اطلاع متقاضيان ثبت‌نام و شركت در سومين آزمون ورودي انتخاب اعضاي جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران سال ۱۳۹۹ مي‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات براي آن دسته از داوطلباني كه تا تاريخ (۹۹/۰۳/۲۵) براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۵ نسبت به ثبت‌نام و يا ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند.

لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق اطلاعيه راهنماي ثبت‌نام و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذكور اقدام نمايند.

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام خود را تكميل و كدرهگيري ثبت‌نام دريافت نموده‌اند نيز مي‌توانند درصورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و يا ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام نمايند.

خبر ۱۸ خرداد ماه ۹۹ – هيأت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي ايران به استناد ماده (۲۷) اساسنامه موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۶۲/ت۴۲۹۳۹ هـ مورخه ۹۱/۰۱/۲۸ هيئت محترم وزيران، درصدد برگزاري سومين آزمون ورودي انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران در تاريخ ۹۹/۰۶/۰۷ مي باشد. لذا بدين وسيله از افرادي كه واجد شرايط مندرج در ماده (۲۸) اساسنامه جامعه مذكور بشرح زير مي باشند، جهت شركت در آزمون دعوت به عمل مي آورد.

شرايط داوطلبان

۱- دارا بودن تابعيت ايراني.

۲- اعتقاد و التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

۳- حسن شهرت به رعايت موازين شرعي، اخلاقي، رفتاري و مالي.

۴- دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر در رشته هاي امورمالي و مالياتي، حسابداري، حسابرسي، اقتصادي، بازرگاني، حقوقي، و مديريت (مالي، بازرگاني، دولتي، صنعتي و بانكي). ملاك تاريخ فارغ التحصيلي ۹۹/۰۳/۱۸ مي‌باشد.

۵- نداشتن رابطه استخدام رسمي يا غيررسمي دائم يا موقت با دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ (تدريس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي اشتغال محسوب نمي‌شود)

۶- داشتن حداقل ده سال سابقه اشتغال تمام وقت در يكي از رشته‌هاي امور مالي و مالياتي، حسابرسي، مالي، حقوقي، محاسباتي و تدريس امور مالياتي، مالي محاسباتي و اقتصادي در دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشي.

۷- نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر.

۸- داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت (ويژه برادران).

مدارك مورد نياز

۱- تصوير عكس پرسنلي ۴× ۳ (عكس پرسنلي بايد تمام رخ و واضح باشد)

۲- تصوير دو طرف كارت ملي

۳- تصوير صفحه اول شناسنامه و صفحه توضيحات در صورت داشتن

۴- تصوير آخرين مدرك تحصيلي مرتبط و ارسال فايل اسكن شده مدرك ليسانس الزامي است

۵- تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا كارت معافيت (ويژه برادران)

۶- تصوير حكم بازنشستگي و يا خاتمه خدمت و يا تكميل فرم مربوط به نداشتن رابطه استخدامي

۷- تصوير خلاصه سوابق شغلي از اداره كارگزيني مربوطه

يادآوري: با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثرا براي داوطلباني رخ داده است كه ثبت نام آنان توسط ديگران انجام شده است، تاكيد مي گردد كه علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت نامي، حتما نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما الصاق نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف فرد متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

مواد آزمون

۱- آزمون شامل يكصد امتياز مي‌باشد كه سئوالات قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده۶۰ امتياز، حسابداري مالياتي و حسابرسي مالياتي ۱۵ امتياز، حسابداري و حسابرسي ۱۰ امتياز، قوانين تجارت، مدني، محاسبات عمومي و بودجه ۱۵ امتياز است .

۲- سوالات به صورت تستي خواهد بود و هر پاسخ درست يك نمره مثبت و هر پاسخ نادرست يك سوم نمره منفي خواهد داشت.

۳- حدنصاب لازم براي قبولي داوطلبان در آزمون كسب حداقل ۶۰ امتياز از ۱۰۰ امتياز مي باشد مشروط بر آنكه امتياز قانون ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده كمتر از ۳۰ امتياز نباشد.كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام در سومين آزمون ورودي انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران ضمن مطالعه دقيق شرايط مندرج در آگهي، در صورت داشتن شرايط مي‌بايست از روز يكشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۱۸ لغايت روز يكشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۲۵ به درگاه سازمان سنجش  مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.

پرداخت وجه ثبت نام

متقاضيان واجد شرايط مي‌بايست نسبت به پرداخت وجه ثبت‌نام به مبلغ ۲۰۰۰،۰۰۰ (دو ميليون) ريال به ‌صورت الكترونيكي و يا از طريق كارت‌هاي بانكي متصل به شبكه شتاب اقدام نمايند. سپس با مراجعه به بخش مربوط نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. لازم به توضيح است هزينه ثبت نام به حساب مشخص شده در هيأت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي واريز خواهد شد.

يادآوري(۱)- متقاضيان بايد در مهلت تعيين شده نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده و از موكول نمودن آن به روزهاي پاياني خودداري نمايند.

يادآوري(۲)-به ثبت نام هاي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي‌گردد.
برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون

كارت شركت در آزمون از روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۰۴ براي مشاهده و پرينت بر روي درگاه سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه ۹۹/۰۶/۰۷ منحصراً در شهر تهران برگزار مي‌گردد.
يادآوري هاي مهم

۱- به درخواستهايي كه منطبق با شرايط مندرج دربند’’ الف ‘‘ نباشد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

۲- در هر مرحله چنانچه خلاف هريك از موارد مندرج در فرم ثبت نام به اثبات برسد از ادامه عضويت ممانعت بعمل خواهد آمد.

                                                            جهت ثبت نام اينجا كليك نماييد

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط