استخدام چند رديف شغلي يك شركت بين المللي در قزوين

تاریخ انقضا :1399/4/31

کد :100652

يك شركت بين المللي به عنوان توليد كننده انحصاري سيليكون پايه در قزوين جهت تكميل كادر خود در استان قزوين از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

🔻كارشناس سيستم ها و روش ها (كد شغلي: QM-01)
✅ خانم/ تحصيلات فوق ليسانس صنايع، مديريت، MBA و يا ساير رشته هاي مرتبط/ تسلط كامل به آفيس/ حداقل 3 سال سابقه كاري مرتبط/ حداكثر سن 35 سال/ محل سكونت قزوين و محمديه/ آشنا به مباحث مديريت استراتژيك/ آشنا به سيستم هاي مديريت كيفيت/ انجام مستندسازي هاي لازم و مرتبط با سند برنامه ريزي استراتژيك/ طراحي و مدلسازي فرايندهاي سازماني/ علاقمند به موضوعات تحقيقاتي/ تسلط به امر تحقيقات بازار و مسلط به تحليل نتايج/ توانايي انجام كار به صورت تيمي/ رويكرد دقيق و منظم در كار تمايل به همكاري بلند مدت/ رفتار سازماني مناسب/ متعهد/ مسئوليت پذير/ منظم/ خلاق/ پيگيري امور

🔻كارشناس استراتژي (كد شغلي: MA-01)
✅ خانم/ تحصيلات فوق ليسانس صنايع، مديريت، MBA و يا ساير رشته هاي مرتبط/ تسلط كامل به آفيس/ حداقل 3 سال سابقه كاري مرتبط/ حداكثر سن 35 سال/ محل سكونت قزوين و محمديه/ مسلط به مباحث تدوين استراتژي، برنامه ريزي استراتژي و پياده سازي و ارزيابي استراتژي ها/ انجام مستندسازي هاي لازم و مرتبط با سند برنامه ريزي استراتژيك/ علاقمند به موضوعات تحقيقاتي/ تسلط به امر تحقيقات بازار و مسلط به تحليل نتايج/ آشنا به سيستم هاي مديريت كيفيت/ توانايي انجام كار به صورت تيمي/ رويكرد دقيق و منظم در كار/ تمايل به همكاري بلند مدت/ رفتار سازماني مناسب/ متعهد/ مسئوليت پذير/ منظم/ خلاق/ پيگيري امور

🔻كارشناس تضمين كيفيت (كد شغلي: QA-01)
✅ خانم/ فوق ليسانس مديريت، MBA، صنايع و يا ساير رشته هاي مرتبط/ حداقل 3 سال سابقه كاري مرتبط/ حداكثر سن 35 سال/ محل سكونت قزوين و محمديه/ مسلط به ايزو 2015-9001 IATF,OHSAS, 14001,/ مسلط به امور تضمين كيفيت/ علاقمند به موضوعات تحقيقاتي/ داراي مهارت و توانمندي نگارش و تدوين گزارشات/ مسلط به نرم افزارهاي آفيس و نرم افزارهاي آماري/ توانايي انجام كار به صورت تيمي/ رويكرد دقيق و منظم در كار/ تمايل به همكاري بلند مدت/ رفتار سازماني مناسب/ متعهد/ مسئوليت پذير/ منظم/ خلاق/ پيگيري امور

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر رديف شغلي به ايميل زير ارسال نمايند:
📧 siliconenab@gmail.com

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط