استخدام يك شركت معدني معتبر واقع در استان اصفهان

تاریخ انقضا :1399/4/30

کد :100677

يك شركت معدني معتبر واقع در استان اصفهان جهت تكميل كادر خود از استانهاي البرز ،كرمان ،يزد، تهران، اصفهان جهت كار در اصفهان از افراد واجد شرايط زير جهت فعاليت در كارگاه معدني دعوت به همكاري مي نمايد:

🔻كارشناس ارشد معدن كد (f499)
🔹 گرايش فرآوري جهت كارخانه فرآوري

🔻مهندس معدن كد (m499)
🔹 با سابقه حداقل 10 سال
🔹 مسلط به اجراي تونلهاي بزرگ مقطع

⬅️از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را در قالب فايل PDF و ذكر نام متقاضي و حتما ذكر كد شغلي به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
💢همچنين ذكر كد شغلي الزامي ميباشد. در غير اينصورت ترتيب اثر داده نخواهد شد.

📧 mineengagement@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط