استخدام يك شركت معتبر توليدي مواد غذايي در استان قزوين

تاریخ انقضا :1399/4/31

کد :100718

يك شركت معتبر توليدي مواد غذايي جهت تكميل كادر نيروي انساني خود در استان قزوين از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

مهندس شيمي
-  آشنا به Autocad ، Hysys ، Aspen Plus
-  طراحي و آزمايش
- علاقمند به مباحث تقطير و تخمير و انتقال حرارت و تصفيه آب و پساب
- داراي روحيه كار تيمي ، پيگير و پرانرژي
- داراي سابقه كار

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند.

rahimir923@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط