استخدام مدير توليد و كارشناس حسابداري در تهران

تاریخ انقضا :1399/4/31

کد :100731

يك شركت صنايع غذايي توليدكننده انواع مرباجات، كنسرو، رب و ... جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

مدير توليد

   جنسيت: آقا، خانم
   حداقل 5 سال سابقه توليد در صنايع غذايي
   رشته مهندسي صنايع غذايي
   داشتن سابقه توليد در مواد غذايي مرتبط با شركت الزامي مي باشد

   حقوق توافقي

كارشناس حسابداري

   جنسيت: آقا، خانم
   با حداقل 3 سال سابقه كار
   آشنا به برنامه تدبير، ليست حقوق دستمزد، قوانين مالياتي و بهاي تمام شده
   حقوق توافقي

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند.

ايميل bahanefoodco@gmail.com 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط