استخدام 4 رديف شغلي در يك كارخانه توليدي - صنعتي در مازندران

تاریخ انقضا :1399/4/31

کد :100745

يك كارخانه توليدي - صنعتي واقع در شهرك صنعتي شماره 2 شهر ساري و بندر_امير_آباد_بهشهر جهت تكميل كادر خود در استان مازندران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

🔻 كارشناس كنترل ابزار دقيق (plc)
🔹جنسيت: آقا
🔹مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي و از دانشگاه سراسري
🔹حداكثر متولدين سال 1366
🔹داراي سابقه مرتبط
🔹حقوق ثابت  /  بيمه  /  مزايا

🔻 كارشناس pm تعميرات
🔹جنسيت: آقا
🔹مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي و از دانشگاه سراسري
🔹حداكثر متولدين سال 1366
🔹مهندسي مكانيك - مهندسي برق
🔹داراي سابقه مرتبط
🔹حقوق ثابت  / بيمه  /  مزايا

🔻 كارشناس كنترل كيفي
🔹جنسيت: آقا ، خانم
🔹مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي و از دانشگاه سراسري
🔹حداكثر متولدين سال 1366
🔹رشته فيزيك - شيمي
🔹حقوق ثابت  /  بيمه  /  مزايا

🔻 مسئول ثبت و حسابداري انبار
🔹جنسيت: آقا ، خانم
🔹مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي و از دانشگاه سراسري
🔹حداكثر متولدين سال 1366
🔹 مهندسي صنايع- مهندسي صنايع چوب و كاغذ- حسابداري
🔹حقوق ثابت  /  بيمه  /  مزايا

🔸خواهشمنديم رزومه خود را با سابجكت عنوان رشته به ايميل زير ارسال نمايند.
📧 forouzan.mh@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط