استخدام يك شركت بيمه در مديريت هاي ستادي و شعب تهران و ساير استان هاي كشور

تاریخ انقضا :1399/5/15

کد :101316

يك شركت بيمه به منظور تامين بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود در مديريت  هاي ستادي و شعب تهران و ساير استان هاي كشور، از افراد متخصص، متعهد و با انگيزه از طريق برگزاري آزمون كتبي (عمومي و تخصصي)، مصاحبه و سنجش سلامت به صورت قراردادي طبق قانون كار با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد :

داوطلبين از روز يكشنبه مورخ 5/5/99 لغايت چهارشنبه مورخ 99/5/15  به مدت 10 روز فرصت خواهند داشت با مراجعه به تارنماي bimeh1.iran-azmoon.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند. 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط