استخدام يك گروه صنعتي در شهر صنعتي رشت

تاریخ انقضا :1399/5/28

کد :101399

يك گروه صنعتي جهت تكميل كادر خود در شهر صنعتي رشت از افراد واجد شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

🔻عناوين شغلي

🔹جوشكار (آقا)
🔹تراشكار (آقا)
🔹كارشناس ايمني صنعتي (آقا/ خانم)
🔹مسئول ايمني (آقا)
🔹سرپرست تداركات (آقا)
🔹مهندس مكانيك
🔹كارشناس طراحي (آقا)
🔹كارشناس برق (آقا)
🔹تكنسين فني و تاسيسات (آقا/ خانم)
🔹كارشناس بازرگاني خريد خارجي (آقا/ خانم)
🔹كارشناس صنايع (آقا/ خانم)
🔹كارشناس آموزش و توسعه منابع انساني (خانم)
🔹مدير منابع انساني (آقا)
🔹حسابدار (آقا)
🔹مدير مالي (آقا)

🔅متقاضيان محترم واجد شرايط مي توانند رزومه خود را با قيد عنوان شغلي به ايميل اعلام شده ارسال نمايند.

📩 manpowersearching99@gmail.com


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط