استخدام بانك تجارت سال ۹۹( تمديد مهلت ثبت نام )

تاریخ انقضا :1399/5/15

کد :101532

تمديد مهلت ثبت نام آزمون استخدامي بانك تجارت در سال ۹۹

مهلت ثبت نام در آزمون استخدامي بانك تجارت تا ۱۵ مرداد ماه تمديد گرديد.

بانك تجارت با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد مشتري مداري در نظر دارد به منظور ارائه خدمات بهينه بانكي به مشتريان و تكميل كادر اجرائي شعب و ادارات خود در سمت بانكدار (متصدي دريافت و پرداخت‏‏‏ – تحويلدار) و متصدي امور اداري بر اساس ضوابط ، مقررات و آيين نامه استخدامي بانك، از بين متقاضيان مرد و زن واجد شرايط ذيل، نيروي انساني مورد نياز خود را پس از كسب موفقيت در آزمون كتبي علمي، آزمون روانشناختي، مصاحبه عمومي و تخصصي، گزينش و معاينات پزشكي، با انعقاد « قرارداد كار با مدت معين و بيمه درمان و بازنشستگي تأمين اجتماعي » استخدام نمايد.

الف‏‏‏-رشته و گرايش هاي تحصيلي مورد پذيرش در مقطع كارشناسي (دانشگاه هاي مورد تأييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري)

«جدول الف»
كد رشته امتحاني رشته امتحاني گرايش
۱۰۱ حسابداري كليه گرايش ها
۱۰۲ علوم اقتصادي اقتصاد، پول و بانكداري، نظري، بازرگاني، صنعتي، بين الملل، اقتصادسنجي، اسلامي، مالي
۱۰۳ مديريت صنعتي، بازرگاني، دولتي، مالي، بيمه، امور بانكي (بانكداري)، فناوري اطلاعات، امور شعب، اجرائي، MIS، اطلاعات و ارتباطات، كسب و كارهاي كوچك، بورس، استراتژيك
۱۰۴ بانكداري و امور بانكي كليه گرايش ها
۱۰۵ مهندسي صنايع كليه گرايش ها
۱۰۶ مهندسي كامپيوتر كليه گرايش ها
۱۰۷ مهندسي فناوري اطلاعات (IT) تجارت الكترونيك، شبكه هاي رايانه اي، امنيت اطلاعات، MIS
۱۰۸ آمار كليه گرايش ها
۱۰۹ زبان انگليسي كليه گرايش ها
۱۱۰ رياضي كليه گرايش ها
۱۱۱ حقوق كليه گرايش ها

تبصره ۱: ملاك ارزيابي داوطلبان استخدامي صرفاً رشته و گرايش تحصيلي آنان در مقطع كارشناسي (ليسانس) مندرج در جدول فوق مي باشد.

نكته: پذيرش در رشته حقوق صرفاً در استان هاي تهران، اصفهان، لرستان، خوزستان، آذربايجان شرقي، سمنان، هرمزگان مورد نياز مي باشد لكن در خصوص ساير رشته ها در كليه ۱۷ استان جدول «ب» امكان جذب نيرو فراهم مي باشد.

ب‏‏‏-شرايط ورودي عمومي و اختصاصي :

۱- تابعيت ايران و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي

۲- تدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي

۳- عدم سوءپيشينه كيفري منتج به محروميت از حقوق اجتماعي و همچنين عدم اشتهار و محكوميت به فساد اخلاقي

۴- عدم سابقه وابستگي يا عضويت در احزاب و گروه هاي سياسي معارض با نظام جمهوري اسلامي ايران

۵- عدم اعتياد به دخانيات، موادمخدر و روان گردان

۶- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي دائمي يا معافيت دائم (داوطلبان ذكور)

تبصره ۲: براي دارندگان كارت معافيت پزشكي درصورت قبولي در مراحل سنجش، تاييد پزشك معتمد بانك درمورد توانايي انجام كار الزامي است.

توجه : به تقاضاي داوطلباني كه داراي كارت يا برگ معافيت موقت تحت هر عنوان هستند به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۷- تندرستي و توانايي كامل جسمي، روحي و اخلاقي جهت انجام فعاليت هاي شغلي بانكي (به تأييد پزشك معتمد)

۸- نداشتن منع استخدامي به موجب آراء مراجع قضايي ذيصلاح

۹- حداكثر سن «۲۸» سال تمام (متولدين ۱۳۷۱/۶/۱۴ به بعد با احتساب مدت خدمت وظيفه براي داوطلبان مرد) مي باشد

۱۰- حداقل معدل كل در مقطع تحصيلي ليسانس در كليه رشته ها و گرايش ها « ۱۶ » تمام مي باشد.

نكته بسيارمهم: كليه داوطلبان استخدامي در صورت قبولي در آزمون به هنگام تشكيل پرونده ملزم به ارائه اصل كارت پايان خدمت و مدرك تحصيلي (يا گواهي نامه موقت) مي باشند و درصورت عدم ارائه مدارك مربوطه استخدام آنان منتفي خواهد شد.

۱۱- متقاضيان بايد بومي و ساكن استان مورد تقاضا باشند:

تبصره۳: بومي به شخصي اطلاق مي گردد كه داراي حداقل يك شرط از سه شرط ذيل باشد:

– محل تولد وي يكي از شهر هاي استان مورد تقاضا باشد

– حداقل در سه سال گذشته به طور پيوسته دريكي از شهرهاي استان مورد تقاضا ساكن بوده باشد.(با ارائه مدرك معتبرسند مالكيت يا اجاره نامه با كد رهگيري)

– داوطلب استخدامي حداقل چهار(۴) سال از سنوات تحصيلي (ابتدائي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه) را بصورت متوالي دريكي از شهرهاي استان مورد تقاضا طي كرده باشد.

تبصره ۴: متقاضيان، صرفاً دريكي از شهرهاي استان مورد تقاضا و براساس نياز و آئين نامه و مقررات بانك بكارگيري خواهند گرديد. از پذيرفته شدگان تعهدي مبني بر عدم درخواست جابجائي (انتقال) به استانهاي ديگر به مدت ۱۰ سال اخذ خواهد شد.

تبصره ۵: درصورت نياز، پذيرفته شدگان در طول مدت خدمت مطابق با مقررات داخلي بانك به ساير شهرهاي استان مربوطه انتقال يافته و هيچگونه اعتراضي از سوي پذيرفته شدگان مورد قبول نخواهد بود.

۱۲- دارندگان مدرك زبان انگليسي معتبر (حداقلIELTS General 5 يا مدارك مشابه و معادل معتبر) در صورت امتياز يكسان در مجموع آزمون و مصاحبه هاي استخدامي از اولويت برخوردار مي باشند.

ج ‏‏‏- مواد آزمون

مواد آزمون استخدامي شامل سوال از دروس: معارف اسلامي(۱۰سوال)، ادبيات و نگارش اداري(۱۵سوال)، زبان انگليسي عمومي(۱۵سوال)، اطلاعات عمومي(۱۰سوال)، مهارتهاي ICDL (15سوال)، هوش و استعداد تحصيلي GMAT (25سوال) و سوالات تخصصي رشته تحصيلي (بين ۶۰ تا ۹۰ سوال) مي باشد. ضمناً لازم به توضيح است كه نمره كل نهايي براساس ۳۰ درصد آزمون عمومي و ۷۰ درصد آزمون تخصصي محاسبه خواهد شد

ج-۱- مواد آزمون عمومي مشترك در كليه رشته‌هاي امتحاني
مواد آزمون
۱- معارف اسلامي
۲- ادبيات و نگارش اداري
۳- زبان انگليسي ـ عمومي
۴- اطلاعات عمومي
۵- مهارت‌هاي ICDL
۶- هوش و استعداد تحصيلي (GMAT)

* اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از پاسخگويي به سؤالات معارف اسلامي معاف بوده و در اين صورت، نمره مكتسبه اين داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده ساير سؤال‌هاي آزمون عمومي محاسبه خواهد شد.

** آزمون عمومي، نمره منفي دارد.

ج-۲- آزمون‌هاي تخصصي

ج-۲-۱ آزمون تخصصي وي‍ژه رشته حسابداري (كليه گرايش‌ها) ـ كد شغلي ۱۰۱
مواد آزمون
۱- اصول حسابداري ۱ و ۲
۲- حسابداري مياني ۱ و ۲
۳- حسابداري شركت‌ها
۴- قانون تجارت
۵- مديريت مالي
۶- مباني سازمان و مديريتج-۲-۲ آزمون تخصصي وي‍ژه رشته علوم اقتصادي (اقتصاد ـ پول و بانكداري ـ نظري ـ بازرگاني ـ صنعتي ـ بين‌الملل ـ اقتصادسنجي ـ اسلامي ـ مالي) ـ كد شغلي ۱۰۲
مواد آزمون
۱- اقتصاد خرد و كلان
۲- اقتصادسنجي
۳- پول، ارز و بانكداري
۴- اقتصاد ايران
۵- بانكداري الكترونيك
۶- اقتصاد بخش عموميج-۲-۳ آزمون تخصصي وي‍ژه رشته مديريت (صنعتي، بازرگاني، دولتي، مالي، امور بانكي(بانكداري)، فنآوري اطلاعات، امور شعب، اجرايي، MIS، اطلاعات و ارتباطات، كسب و كار¬هاي كوچك، بورس، استراتژيك) ـ كد شغلي ۱۰۳
مواد آزمون
۱- آمار و كاربرد آن در مديريت
۲- اقتصاد خرد و كلان
۳- مباني سازمان و مديريت
۴- رفتار سازماني و مديريت منابع انساني
۵- بازاريابي و تحقيقات بازارج-۲-۴ آزمون تخصصي وي‍ژه رشته بانكداري و امور بانكي (كليه گرايش‌ها) ـ كد شغلي ۱۰۴
مواد آزمون
۱- اصول حسابداري ۱ و ۲
۲- قانون تجارت
۳- اصول بانكداري
۴- حسابداري بانكي
۵- بانكداري داخلي و بانكداري بين‌الملل
۶- مديريت مالي
۷- پول، ارز و بانكداريج-۲-۵ آزمون تخصصي وي‍ژه رشته مهندسي صنايع (كليه گرايش‌ها) ـ كد شغلي ۱۰۵
مواد آزمون
۱- تحقيق در عمليات ۱ و ۲
۲- تجزيه‌و‌تحليل سيستم‌ها و روش‌ها و ارزيابي كار و زمان
۳- برنامه‌ريزي و كنترل پروژه
۴- اصول مديريت و تئوري سازمان
۵- آمار مهندسيج-۲-۶ آزمون تخصصي وي‍ژه رشته مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش‌ها) ـ كد شغلي ۱۰۶
مواد آزمون
۱- برنامه‌نويسي پيشرفته C++
۲- سيستم‌هاي عامل
۳- معماري كامپيوتر
۴- پايگاه داده‌ها
۵- شبكه‌هاي كامپيوتري و امنيت شبكهج-۲-۷ آزمون تخصصي وي‍ژه رشته مهندسي فنّاوري اطلاعات(IT) (تجارت الكترونيك ـ شبكه‌هاي رايانه‌اي ـ امنيت اطلاعات ـ MIS) ـ كد شغلي ۱۰۷
مواد آزمون
۱- سيستم‌هاي عامل
۲- پايگاه داده‌ها
۳- شبكه‌هاي كامپيوتري و امنيت شبكه
۴- مهندسي فنّاوري اطلاعات و تجارت الكترونيكج-۲-۸ آزمون تخصصي وي‍ژه رشته آمار (كليه گرايش‌ها) ـ كد شغلي ۱۰۸
مواد آزمون
۱- مفاهيم و روش‌هاي آماري
۲- احتمال ۱
۳- رگرسيون ۱
۴- نمونه‌گيري ۱ و ۲ج-۲-۹ آزمون تخصصي وي‍ژه رشته زبان انگليسي (كليه گرايش‌ها) ـ كد شغلي ۱۰۹
مواد آزمون
۱- واژگان
۲- دستور زبان
۳- خواندن و درك مفاهيمج-۲-۱۰ آزمون تخصصي  وي‍ژه رشته رياضي (كليه گرايش‌ها) ـ كد شغلي ۱۱۰
مواد آزمون
۱- رياضيات عمومي (رياضي عمومي ۱ و ۲ و۳ ـ معادلات ديفرانسيل)
۲- آمار و احتمالات (مباني آمار و احتمال ـ احتمال ۱ـ روش‌هاي آماري)
۳- مباني كامپيوتر و ساختمان داده‌ها
۴- مباني آناليز عدديج-۲-۱۱ آزمون تخصصي وي‍ژه رشته حقوق (كليه گرايش‌ها) ـ كد شغلي ۱۱۱
مواد آزمون
۱- حقوق مدني
۲- حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اموال)
۳- آيين دادرسي مدني
۴- حقوق تجارت
۵- حقوق كار
۶- حقوق اساسي و اداري

* آزمون تخصصي، در كليه عناوين شغلي نمره منفي دارد.

د‏‏‏- تذكرات مهم

– صرفاً فارغ التحصيلان رشته و گرايش هاي تحصيلي مقطع كارشناسي مندرج در جدول فوق، مي توانند در فرآيند استخدامي شركت نمايند و پذيرش ديگر رشته ها يا گرايش ها امكان پذير نمي باشد .

– استخدام در بانك مستلزم دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي و همچنين قبولي در آزمون، مصاحبه ها، معاينات پزشكي و تأئيد گزينش بانك مي باشد. ليكن ثبت نام، ارائه مدارك و شركت در هر يك از مراحل فوق هيچگونه تعهدي را براي بانك جهت استخدام ايجاد نمي نمايد.

– چنانچه خلاف هريك از شرايط اشاره شده در آگهي استخدام در مورد هريك از داوطلبان به اثبات برسد، از استخدام و اشتغال بكار وي ممانعت بعمل آمده و حتي در صورت استخدام اقدامات لازم جهت قطع رابطه استخدامي انجام خواهد شد.

– مسئوليت هرگونه اشتباه در اطلاعات ارسالي يا تفسير اشتباه شرايط اعلام شده درآگهي، با متقاضي مي باشد.

توجه: از آنجاكه از نفرات برتر در مرحله آزمون كتبي جهت شركت در مصاحبه استخدامي دعوت بعمل مي آيد لذا مقتضي است داوطلبان دقت لازم را در خصوص درج تلفن هاي ضروري تماس در فرم تقاضاي ثبت نام مبذول نمايند.

بديهي است در صورتي كه در هر مرحله مشخص گردد تاريخ فارغ التحصيلي، پايان يا معافيت از خدمت داوطلب در زمان ثبت نام، بعد از تاريخ مدنظر در اين آگهي بوده است تخلف محسوب گرديده و از استخدام و اشتغال بكار وي در هر مرحله اي ممانعت بعمل خواهد آمد.

هـ ‏‏‏- نحوه ثبت نام‏‏‏- هزينه ثبت نام –دريافت كدرهگيري‏‏‏- مهلت ثبت نام‏‏‏-دريافت كارت ورود به جلسه آزمون‏‏‏- زمان و محل برگزاري آزمون

نحوه ثبت نام: صرفاً از طريق سايت اينترنتي بانك تجارت انجام مي پذيرد و داوطلبان مي بايست ابتدا به سايت بانك تجارت به آدرس www.tejaratbank.ir مراجعه و پس از مطالعه دقيق شرايط و ضوابط استخدام (درصورت دارا بودن شرايط) نسبت به تكميل فرم ثبت نام الكترونيكي اقدام نمايند.

توجه: كليه متقاضيان استخدام مي بايست ضمن تكميل مشخصات و فرم تقاضانامه الكترونيكي در سايت فوق الذكر عكس ۴ × ۳ پرسنلي جديد خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پيكسل و با فرمت JPG و حجم حداكثر ۲۰۰ كيلو بايت اسكن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاري نمايند.

هزينه ثبت نام: داوطلبان مي بايست مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ريال (يك ميليون و پانصد هزار ريال) را به را به عنوان هزينه شركت در آزمون از طريق درگاه اينترنتي موجود در صفحه ثبت نام ( با داشتن الزامات آن همانند CVV2 و رمز دوم كارت بانكهاي عضو شتاب) پرداخت نمايند .

توجه: هزينه شركت در آزمون به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.

دريافت كد رهگيري: كليه متقاضيان مي بايست پس از پرداخت هزينه ثبت نام، نسبت به ثبت اطلاعات و ارسال موفق آن اطمينان حاصل نموده و پس از اخذ كد رهگيري، آن را جهت دريافت كارت ورود به جلسه آزمون نزد خود نگهداري نمايند.

مهلت ثبت نام: از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۴ لغايت پايان روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۰ ميباشد.

دريافت كارت ورود به جلسه: كليه متقاضيان واجد شرايط مي بايست در روزهاي چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ و پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۳ (به مدت ۲روز) با مراجعه به سايت استخدام بانك تجارت به نشاني فوق از كارت ورود به جلسه آزمون خود يك نسخه چاپي تهيه و نزد خود جهت حضور در جلسه آزمون نگهداري نمايند.

توجه: كليه متقاضيان واجد شرايط لازم است در روز آزمون، كارت چاپي ورود به جلسه و كارت ملي خود را به همراه داشته باشند.

زمان و محل برگزاري آزمون: روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۴ ساعت ۸:۰۰ صبح و محل آن نيز در كارت ورود به جلسه (چاپي) درج خواهد شد.

«جدول ب»
رديف نام استان سمت مورد نياز حداقل معدل
۱ البرز بانكدار ۱۶
۲ آذربايجان شرقي بانكدار / متصدي امور اداري ۱۶
۳ اصفهان بانكدار / متصدي امور اداري ۱۶
۴ بوشهر بانكدار ۱۶
۵ استان تهران بانكدار / متصدي امور اداري ۱۶
۶ خراسان جنوبي بانكدار ۱۶
۷ خراسان رضوي بانكدار ۱۶
۸ خوزستان بانكدار / متصدي امور اداري ۱۶
۹ سمنان بانكدار / متصدي امور اداري ۱۶
۱۰ سيستان و بلوچستان بانكدار ۱۶
۱۱ فارس بانكدار ۱۶
۱۲ قزوين بانكدار ۱۶
۱۳ كردستان بانكدار ۱۶
۱۴ كرمانشاه بانكدار ۱۶
۱۵ لرستان بانكدار / متصدي امور اداري ۱۶
۱۶ هرمزگان بانكدار / متصدي امور اداري ۱۶
۱۷ همدان بانكدار ۱۶

                                                           جهت ثبت نام اينجا كليك كنيد

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط