استخدام يك شركت بين المللي فعال در زمينه پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي در استان تهران

تاریخ انقضا :1399/5/30

کد :101653

يك شركت معتبر بين المللي فعال در زمينه پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

كارشناس حسابداري
جنسيت: آقا، خانم
حداقل ليسانس
مسلط به نرم افزار راهكاران
مسلط به سيستم خزانه داري، صدور چك، صدور سند خزانه و تهيه صورت مغايرت بانكي
حداقل 4 سال سابقه كار
در موضوع ايميل عنوان حسابدار (خزانه) ذكر شود

كارشناس حسابداري  
جنسيت: آقا
حداقل ليسانس
مسلط به نرم افزار راهكاران
مسلط به سيستم انبار
حداقل 4 سال سابقه كار
در موضوع ايميل عنوان حسابدار (انبار) ذكر شود

كارشناس حسابداري
جنسيت: آقا، خانم
حداقل ليسانس
مسلط به نرم افزار راهكاران
مسلط به صدور سند حسابداري
در موضوع ايميل عنوان حسابدار (صدور سند) ذكر شوداز متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر عنوان شغلي مورد در خواست حسابدار(خزانه)، حسابدار(صدور سند) به ايميل زير ارسال نمايند.
ذكر عنوان شغلي مورد در خواست در موضوع ايميل الزامي است، به رزومه هاي ارسالي بدون عنوان ترتيب اثر داد نخواهد شد.

ايميل: emp.ptsco@gmail.com

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط