بخشي از مشاغل موجود اداري، مالي، خدمات و بازرگاني - 15 شهريور 99

تاریخ انقضا :1399/6/31

کد :102298

بخشي از مشاغل موجود اداري، مالي، خدمات و بازرگاني

🔴مركز مشاوره شغلي و كاريابي بازاركار در تهران

🌸كارجويان عزيز !
براي ثبت نام ، استفاده از فرصت هاي شغلي و استخدام در مشاغل ذيل شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 تا 14:30 درخدمت شما هستيم.

************************************

✅ استخدام حسابدار و بايگان اسناد
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4843
✅ استخدام نيروي فروش و ويزيتور
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4844
✅ استخدام راننده پخش و مامور پخش
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4844
✅ استخدام كارگر ساده
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4845
✅ استخدام نيروي خدماتي
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4835
✅ استخدام نيروي خدماتي
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4836
✅ استخدام نيروي خدماتي
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4837
✅ استخدام كارگر انبار
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4838
✅ استخدام كارگر توليدي
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4830
✅ استخدام مسئول دفتر و كارشناس فروش
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4831
✅ استخدام نيروي خدماتي
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4832
✅ استخدام سرپرست خرده بار و كارمند حمل و نقل
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4820
✅ استخدام كارگر خط توليد
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4821
✅ استخدام كارگر خط توليد
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4822
✅ استخدام حسابدار
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4814
✅ استخدام حسابدار
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4815
✅ استخدام كارشناس بازرگاني
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4816
✅ استخدام سرايدار
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4817
✅ استخدام فروشنده سرپرست توليد و كارگر توليد
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4796
✅ استخدام نيروي خدماتي
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4810
✅ استخدام نگهبان
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4797
✅ استخدام نيروي تاسيسات و نقاش خودرو
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4798
✅ استخدام كارشناس فروش و تحصيلدار
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4799
✅ استخدام نيروي اداري
🌐 https://t.me/@bazarekar_karyabi/4800

🔵علاقه مندان به مشاغل فوق مي توانند از ساعت 8:30 تا 14:30 روزهاي شنبه تا چهارشنبه به آدرس ذيل مراجعه نمايند :
🏚خيابان انقلاب – بعد از پارك دانشجو- ابتداي پل كالج- خيابان خارك – پلاك 26
☎️تلفن هاي و يژه : 
☎️66710081
☎️66747747

 

سایت های مرتبط