استخدام متصدي امورخبر به صورت پاره وقت

تاریخ انقضا :1399/6/31

کد :102464

دعوت به همكاري

يك موسسه فرهنگي در تهران در نظر داردجهت توسعه فعاليت هاي خود از افراد واجد شرايط  ذيل به صورت پاره وقت دعوت همكاري نمايد. 


+خانم،آقا
+حداقل مدرك فوق ديپلم در حوزه هاي مرتبط با خبر
+داراي سابقه كار مفيد و مرتبط در زمينه تهيه و تدوين خبر
+آشنايي كامل با فرايند هاي دريافت و درج خبر در سايت هاي خبري
+آشنايي با تهيه و تدوين گزارش
+قابليت انجام امور محوله به صورت حضوري و غير حضوري
+منظم ،متعهد،خلاق و پيگير

**دانشجوياني كه داراي شرايط و توانمندي هاي فوق باشند نيز مي توانند اقدام به ارسال رزومه نمايند.

علاقمندان مي توانند رزومه و درخواست خود را به آدرس ايميل report9906@gmail.com  ارسال نمايند. 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط