استخدام 224 نفر از مقطع ديپلم به بالا در شركت مجتمع فولاد خراسان ( سهامي عام )

تاریخ انقضا :1399/7/11

کد :102531

شركت مجتمع فولاد خراسان ( سهامي عام ) در نظر دارد به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود تعداد 244 نفر از ميان فارغ التحصيلان واجد شرايط مرد در مقاطع تحصيلي ليسانس، فوق ديپلم و ديپلم بصورت قراردادي طبق قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي جذب نمايد. لذا متقاضيان شركت در آزمون مي توانند جهت ثبت نام تا تاريخ 1399/07/11به سايت اينترنتي به آدرس ksteel.iran-azmoon.ir مراجعه نمايند.

رديف     مقطع رشته –گرايش           تعداد نياز

1 ليسانس برق – قدرت -   4 نفر

2 ليسانس برق ( الكترونيك -كنترل -ابزار دقيق) - 11 نفر

3 ليسانس مكانيك - كليه گرايشها-  22 نفر

4 ليسانس متالورژِي- كليه گرايشها -  19 نفر

5 ليسانس صنايع -  3 نفر

6 ليسانس پرستاري-  3 نفر

7 ليسانس مهندسي ايمني و بهداشت حرفه اي - 2 نفر

8 ليسانس محيط زيست - 1 نفر

9 فوق ديپلم برق – قدرت - 15 نفر

10 فوق ديپلم برق كليه گرايشها-  10 نفر

11 فوق ديپلم مكانيك - كليه گرايشها-  38 نفر

12 فوق ديپلم متالورژي -كليه گرايشها-  12 نفر

13 فوق ديپلم مديريت (اداري،بازرگاني،صنعتي و كسب و كار)-  22 نفر

14 فوق ديپلم آتش نشاني -امداد و نجات -  5 نفر

15 ديپلم برق-  5 نفر

16 ديپلم مكانيك - 31 نفر

17 ديپلم رياضي و فيزيك - علوم تجربي – متالورژي – علوم انساني -  39 نفر

18 ديپلم حسابداري-  2 نفر

 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط