استخدام يك شركت بزرگ و پرسابقه بيمه اي در تهران و ساير استان هاي كشور

تاریخ انقضا :1399/7/11

کد :102532

                                                                  دعوت به همكاري
يك شركت بزرگ و پرسابقه بيمه اي به منظور تامين بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود در مديريت هاي ستادي و شعب تهران و ساير استانهاي كشور، از افراد متخصص، متعهد و با انگيزه از طريق برگزاري آزمون كتبي(عمومي و تخصصي)، مصاحبه سنجش سلامت به صورت قراردادي و طبق مقررات قانون كار با شرايط ذيل دعوت به همكاري مينمايد:

الف: شرايط عمومي
متدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور
متعهد و معتقد به نظام جمهوري اسلامي ايران
دارابودن تابعيت ايراني
دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت(نوع معافيت از خدمت، مغاير با توانايي هاي شغلي مورد نياز نباشد)(صرفاً براي متقاضيان مرد)
برخورداري از سلامت جسمي و روحي
عدم همكاري و عضويت در گروههاي غيرقانوني
عدم تعهد خدمت در دستگاهها، موسسات و شركتهاي دولتي وغيردولتي
عدم سوءپيشينه كيفري
عدم اعتياد به مواد مخدر

ب: شرايط اختصاصي
تذكر: نوع همكاري و قرارداد كار شركت از نظر بيمه و بازنشستگي تابع مقررات سازمان تامين اجتماعي است.
•داوطلبين از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت ده روز فرصت خواهند داشت با مراجعه به تارنماي:

 http://bimeh1.iran-azmoon.ir  نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
•تمامي مراحل استخدامي و نتايج آن، صرفا از طريق سيستم ارسال پيام كوتاه يا تماس تلفني به داوطلبان واجد شرايط اعلام خواهد شد. لذا خواهشمنداست از هرگونه تماس تلفني و مراجعه حضوري خودداري فرمائيد.
•داوطلبين بومي كه در محل مورد نياز براي استخدام، سكونت دارند در اولويت انتخاب قرار ميگيرند.
•درصورتي كه اين شركت در هريك از مراحل استخدام متوجه عدم صحت اطلاعات ثبت شده در سايت توسط داوطلب يا عدم تطبيق هريك از شرايط اعلامي خود در آگهي با شرايط واقعي داوطلب گردد، از ادامه فرايند جذب ممانعت نموده و جريان انتخاب براي همكاري متوقف ميگردد.


رديف  - عنوان شغلي موردنياز -  مدرك و رشته تحصيلي مورد نياز  - جنسيت - حداكثرسن -  دانش و مهارت مورد نياز شهر مورد تقاضا

1 كارشناس بيمه اي و كارشناس پشتيباني ليسانس و فوق ليسانس مديريت بيمه/ بازرگاني، آمار، محاسبات بيمه اي، زبان انگليسي، حسابداري، مديريت مالي زن / مرد

ليسانس-  32
فوق ليسانس-  35

*تسلط به مهارت هاي هفتگانه ICDL
*روابط عمومي مناسب تهران، اراك، بهارستان(اصفهان)، تنكابن، شاهرود، قزوين، همدان، عسلويه، تبريز 2 كارشناس منابع انساني - ليسانس و فوق ليسانس مديريت منابع انساني، مديريت آموزشي، آموزش و بهسازي منابع انساني، اقتصاد،آمار - زن  / مرد

ليسانس= 32
فوق ليسانس= 35

*تسلط به مهارت هاي هفتگانه ICDL
*روابط عمومي مناسب
تهران

3 - كارشناس IT ليسانس و فوق ليسانس كامپيوتر(گرايشات سخت افزار و نرم افزار، شبكه و IT)،آمار
زن / مرد

ليسانس- 32
فوق ليسانس- 35 
*تسلط به مهارت هاي هفتگانه ICDL
*روابط عمومي مناسب
*تسلط به زبان هاي برنامه نويسي،
نرم افزار، سخت افزار و شبكه تهران، تنكابن

4 كارشناس ساختمان و پشتيباني - ليسانس و فوق ليسانس مهندسي معماري مرد
ليسانس- 32
فوق ليسانس- 35
*تسلط به مهارت هاي هفتگانه ICDL
*روابط عمومي مناسب
* آشنايي با امور تخصصي مربوط به پروژه هاي ساختماني
تهران
ليسانس و فوق ليسانس
مهندسي برق

5 كارشناس برنامه ريزي و تحليل نظام ها ليسانس و فوق ليسانس آمار، محاسبات بيمه اي، مهندسي صنايع گرايش تحليل سيستم ها زن / مرد

ليسانس-  32
فوق ليسانس-  35

*تسلط به مهارت هاي هفتگانه ICDL
*روابط عمومي مناسب
* آشنايي با امور تخصصي تهران


 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط