استخدام مدير منابع انساني در ماشين سازي اراك

تاریخ انقضا :1399/6/31

کد :102618

 

 

آگهي استخدام

ماشين سازي اراك در نظر دارد به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود از بين داوطلبان واجد شرايط داراي

مدرك كارشناسي ارشد مديريت منابع انساني از دانشگاه هاي معتبر از طريق آزمون و مصاحبه تخصصي بصورت قراردادي

دعوت به همكاري نمايد متقاضيان واجد شرايط مي توانند از تاريخ درج آگهي بمدت يك هفته نسبت به ارسال رزومه و مدرك

تحصيلي  از طريق سايت ماشين سازي اراك   http://www.msa.ir/  اقدام فرمايند.


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط