استخدام يك مجموعه معتبر توليدي مواد غذايي پروتئيني واقع در استان فارس

تاریخ انقضا :1399/7/14

کد :102622

يك مجموعه معتبر توليدي مواد غذايي پروتئيني واقع در فارس در راستاي توسعه فعاليت هاي خود به همكاري مهندس صنايع آقا با مدرك كارشناسي مهندسي صنايع با حداقل يك سال سابقه كار نيازمند است.

ارسال رزومه به ايميل:
📧 behrozi.zahra66@gmail.com

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط