استخدام يك واحد صنعتي فعال واقع در شهرك صنعتي خيراباد شهرستان اراك

تاریخ انقضا :1399/7/10

کد :102631

يك واحد صنعتي معتبر و فعال واقع در شهرك صنعتي خيراباد شهرستان اراك با هدف راه اندازي واحد تشكيلات و بهبود روش ها در استان مركزي از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

🔻كارشناس سيستم ها و روش ها
✅ آقا ، خانم/ كارشناسي مهندسي صنايع ترجيحا گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستم ها/ كارشناس ارشد مهندسي صنايع ترجيحا گرايش بهينه سازي سيستم ها( فارغ التحصيل از دانشگاه هاي معتبر)/ سن: حداقل 30 سال/ سابقه: حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط و مفيد/ خلاق و داراي روحيه كار تيمي /تسلط كامل به زبان انگليسي/ تسلط و توانايي در گزارش دهي دوره اي/ تسلط و توانايي در ارزيابي نحوه اجراي رويه ها در كارخانه جات/ تسلط بر الزامات سيستم هاي مديريت و مميزي داخلي و سيستم هاي تضمين كيفيت/ تسلط بر تدوين آيين نامه ها و روش هاي اجرايي و تحليل فرآيندها/ آشنايي بر مدل هاي فرايندي و bpms و استاندارد هاي فرم / آشنايي بر طراحي و بهينه سازي چارت هاي سازماني / تسلط بر روشهاي عارضه يابي و مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني/ حقوق توافقي ( استخدام تمام وقت)/ بيمه از ابتداي استخدام

ارسال رزومه به ايميل:
📧 resalat_rezomeh@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط