استخدام شركت معدني و صنعتي گل گهر ( جديد )

تاریخ انقضا :1399/7/7

کد :102639

پيرو فراخوان جذب نيروي ايمني در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و عدم جذب كارشناسان مورد نياز ، شركت معدني و صنعتي گل گهر استان كرمان در نظر دارد از طريق برگزاري آزمون سراسري جهت تكميل نيروي انساني مورد نياز پيمانكاران خود مطابق جدول زير پس از برگزاري آزمون كتبي ، مصاحبه تخصصي و روانشناسي اقدام به جذب نيرو نمايند.
افراديكه متقاضي حضور در آزمون مي باشند، مي توانند براي ثبت نام از تاريخ ۹۹/۰۶/۲۵ تا تاريخ ۹۹/۰۷/۰۷ به سايت سيستم هاي مديريت توسعه منابع انساني مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي و با توجه به شرايط ذكر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

                                                حهت مشاهده شرايط آگهي اينجا كليك كنيد

                                                    جهت ثبت نام در آزمون اينجا كليك كنيد 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط