استخدام يك شركت توليدي فيلتر واقع در شهرك صنعتي عباس آباد تهران

تاریخ انقضا :1399/7/8

کد :102642

يك شركت معتبر توليدي فيلتر واقع در شهرك صنعتي عباس آباد تهران به يك نفر سرپرست توليد و يك نفر مدير برنامه ريزي با مدرك تحصلي كارشناسي صنايع و 5 سال سابقه كار مرتبط جهت همكاري نيازمند است.
اولويت با ساكنين شرق تهران مي باشد.

ارسال رزومه به ايميل:
📧 sanat.filter98@gmail.com

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط