استخدام يك شركت در شريف آباد (منطقه صنعتي عباس آباد) تهران

تاریخ انقضا :1399/6/31

کد :102643

به يك نفر مهندس صنايع يا مكانيك آقا جهت ميزان كنترل كيفيت در شريف آباد (منطقه صنعتي عباس آباد) جهت همكاري نيازمنديم.

تماس:
📱09123951667

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط