استخدام هيات علمي سازمان جهاد د انشگاهي خراسان رضوي

تاریخ انقضا :1399/8/5

کد :103264

 سازمان جهاد دانشگاهي خراسان رضوي جهت تكميل كادر هيات علمي خود در پژوهشكده علوم و فناوري مواد غذايي از بين فارغ التحصيلان رشته هاي زير در مقطع دكتري دعوت به همكاري مي نمايد:

1- علوم و صنايع غذايي - تعداد: 1 نفر - زن /مرد

2- شيمي آلي - تعداد 1 نفر - زن / مرد

" متقاضيان مي بايستي بومي و داراي سابقه فعاليت در صنعت با رويكرد توسعه فناوري باشند. "

متقاضيان مي توانند مدارك تحصيلي خود را حداكثر تا 5 آبان سال جاري به نشاني مشهد - ميدان آزادي - پرديس دانشگاه - اداره كارگزيني و با سوابق و مستندات شغلي خود را به پست الكترونيكي پژوهشكده به نشاني : foodres@jdm.ac.ir ارسال نمايند.

شماره تلفن : 31997132- 051


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط