استخدام مسئول دفتر در يك شركت در تهران

تاریخ انقضا :1399/7/30

کد :103273

مسول دفتر(خانم)

فارغ التحصيل IT (شهرك غرب)

مسلط به كامپيوتري و ICDL 

ارسال رزومه Info@hrdi.ir  

فكس :  ۸۸۳۸۰۰۷۶


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط