استخدام 6 رديف شغلي شركت مهندسين مشاور هندسه پارس در تهران

تاریخ انقضا :1399/8/8

کد :103274

 متقاضيان محترم ، رزومه خود را با ذكر رديف مورد نظر در موضوع ايميل، به آدرس : pgc.engineering2parsgc.com ارسال نماييد .

1- مهندس مكانيك يا برق - سابقه كار 10 سال - محل خدمت : تهران - سمت : مدير پروژه طراحي انبار فرآورده هاي نفتي

2- مهندس عمران يا صنايع - سابقه كار 7 سال - محل خدمت : تهران - سمت : كنترل پروژه

3- مهندس مكانيك، برق يا صنايع - سابقه كار 6 سال - محل خدمت : تهران - سمت : كارشناس بازرگاني

4- كارشناس پايپينگ - سابقه كار 8 سال - محل خدمت : تهران - سمت : مدلينگ و آناليز تنش هركدام يكنفر

5- كارشناس مكانيك - سابقه كار 8 سال - محل خدمت : تهران - سمت : مهندس مكانيك ثابت و دوار  

6- فوق ديپلم يا ليسانس دانشگاهي - سابقه كار 5 سال - محل خدمت : تهران -  سمت : منشي و مسوول دفتر


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط