استخدام نيروي توليد با مدرك ديپلم و فوق ديپلم فني در شيراز

تاریخ انقضا :1399/8/18

کد :103294

به نيروي توليد با مدرك ديپلم و فوق ديپلم فني در شركت پويا برش نيكا بنيان توليد و بسته بندي كاغذ در شيراز نيازمنديم.

ايميل trading.pouyaboresh@gmail.com
 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط