استخدام در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در استان هرمزگان ( جديد )

تاریخ انقضا :1399/9/7

کد :103843

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در نظر دارد به منظور تكميل نيرو در خانه هاي بهداشت سطح استان اقدام به بكارگيري بهورز نمايد.

مهلت ثبت نام تا ۷ آذر ۹۹ مي باشد.                                                                             اطلاعيه

                                                                اگهي پذيرش بهورز قراردادي

                                                                 آگهي پذيرش بهورز پيماني

                                                                  فرم درخواست شغل بهورزي

                                                                       شرايط پذيرش بهورز


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط