استخدام شركت سيمان قاين در خراسان جنوبي

تاریخ انقضا :1399/9/5

کد :103981

 شركت سيمان قاين خراسان جنوبي در نظر دارد از بين افراد واجدشرايط (مرد) از طريق آزمون كتبي و مصاحبه با وضعيت تامين نيرو و مدرك كارشناسي، نيرو جذب نمايد.

مهلت ثبت نام تا ۴ آذر ۹۹ مي باشد.

شرايط عمومي و اختصاصي

۱- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
۲- متعهد و معتقد به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران
۳- دارندگان مدرك تحصيلي كارشناس بازرگاني
۴- تندرستي و توانايي كامل جسمي/روحي
۵- افراد بومي منطقه و داراي سابقه كار مرتبط در اولويت خواهند بود.
۶- حداكثر سن ۳۵ سال

مدارك مورد نياز

۱- تصوير شناسامه از تمام صفحات
۲- تصوير كارت ملي
۳- كپي كارت پايان خدمت
۴- عكس ۴*۳ تمام رخ جديد (۱ قطعه)
۵- كپي مدرك تحصيلي رشته كارشناس بازرگاني
۶- سابقه و رزومه كاري در شغل مرتبط با ارئه مدارك مستند
متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۹۹/۹/۴ نسبت به ارائه مدارك فوق به كارگزيني كارخانه سيمان قائن اقدام نمايند.
آدرس: خراسان جنوبي- كيلومتر ۱۰ جاده قاين-بيرجند، كارخانه سيمان قاين-واحد اداري- داخلي ۲۱۹


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط