استخدام فرزندان بازنشتگان در مجموعه فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش در سراسر كشور

تاریخ انقضا :1399/10/30

کد :104697

صندوق بازنشستگي كشوري با انعقاد تفاهم‌نامه‌اي با شركت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي افق كورش، زمينۀ استخدام ۲۰۰۰ تن از فرزندان بازنشستگان كشوري را در مجموعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي افق كورش در سراسر كشور فراهم كرده است.
تمامي فرزندان بازنشستگان و فرزندان معلول بازنشستگان و فرزندان وظيفه‌بگيران مي‌توانند درخواست استخدام خود را به مجموعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي افق كورش ارسال كنند و در صورت پذيرش و با درنظر داشتن ضوابط و مقررات درون سازماني، جزوي از خانواده فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كورش باشند.
داوطلبان نخست بايد با مراجعه به صفحه مربوطه در پايگاه اينترنتي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي افق كورش، ثبت نام و اطلاعات مورد نياز را ارائه كنند. پس از ثبت نام، مراحل استخدام بر اساس ضوابط و مقررات درون سازماني مجموعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كورش طي مي‌شود.
پذيرفته شدگان براي فعاليت در بخش‌هاي مختلف مانند سطح فروشگاه و بخش‌هاي ستادي استخدام مي‌شوند. استخدام شدگان از مزايا و امتيازات كارمندي بهره‌مند مي‌گردند.
پذيرش داوطلبان در مجموعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي افق كورش مشروط به گذراندن تمامي مراحل آزمون‌ها، مصاحبه‌ها و آموزش‌هاي مربوط به اين مجموعه است.

                                                   جهت ثبت نام اينجا كليك كنيد 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط