استخدام 50 نفر در شركت نصب و تعميرات نيروگاهي در استان خوزستان ( جديد )

تاریخ انقضا :1399/11/1

کد :105022

 شركت نصب و تعميرات نيروگاه هاي استان خوزستان به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز، تعداد ۵۰ نفر از آقايان واجد شرايط را در مقطع فوق ديپلم برق قدرت ، الكتروتكنيك و برق صنعتي از طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي عمومي وتخصصي(كتبي)، آزمون دانش مهارتي (مصاحبه) و طي فرآيند گزينش به صورت نيروي حجمي در شهر هاي تابعه استان خوزستان و كهگليويه و بوبراحمد با شرايط زيربكارگيري مي نمايد.

مهلت ثبت نام تا ۱ بهمن ۹۹ مي باشد.

شرايط عمومي

۱-داشتن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
۲-التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۳-اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۴- دارا بودن شرايط احراز شغل و توانايي انجام كار باتوجه به جدول نيازهاي استخدامي
۵-احراز صلاحيت هاي عمومي به تأييد هسته گزينش پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه
۶- داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت قانوني دائم تا تاريخ برگزاري آزمون كتبي الزامي مي باشد.
۷- عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات
۸- نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر
۹- داشتن سلامت جسماني ، روحي و رواني و توانايي لازم براي شغل مورد نظر
۱۰-عدم داشتن منع قانوني جهت بكارگيري و نداشتن تعهد خدمت به ديگر سازمانها وشركت ها
۱۱ـ كسب نمره حد نصاب آزمون

شرايط اختصاصي

۱-داشتن شرايط سني و مدرك تحصيلي اعلام شده در جدول شماره ۱
۲-اخذ تعهد ثبتي از نفرات پذيرفته شده در آزمون مبني بر عدم تقاضاي تغيير شغل و محل خدمت به مدت ۱۰سال .
تبصره ۱: موارد زير به شرط ارائه تاييده معتبر از مراجع ذيصلاح به حداكثر سن افزوده مي شود:
الف : مدت انجام خدمت سربازي (وظيفه عمومي) ، حداكثر به مدت ۲۴ ماه
ب ـ درصورت داشتن سابقه كار مرتبط با صنعت برق ، مدت سابقه (حداكثر تا ۵ سال ) بر حسب پرداخت سوابق حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي.

جدول شماره ۱ : عنوان رشته شغلي ، مدرك تحصيلي و رشته تحصيلي/ شرايط سني مورد نياز / جنسيت مورد تقاضا

مرد زن
۱ تكنيسين بهره برداري (اپراتور پست هاي برق)
فوق ديپلم برق قدرت حداكثر سن ۲۸ سال تا تاريخ برگزاري آزمون كتبي( متولدين ۱۳۷۱/۱۱/۳۰ به بعد) ۵۰ * ـ خدمت مقدس سربازي حداكثر به مدت ۲۴ ماه سابقه كار مرتبط حداكثر به مدت ۵ سال به سن اضافه مي گردد
فوق ديپلم برق الكتروتكنيك
فوق ديپلم برق صنعتي

تذكر

۱-كارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه و گواهي فراغت از تحصيل كليه داوطلبان اعم از سهميه ها و آزاد بايستي تا روز برگزاري آزمون آماده و صادر شده باشد .
۲ ـ معافيت پزشكي خدمت زير پرچم داوطلبان در صورت پذيرش در ۲ برابر ظرفيت آزمون جذب نيروي حجمي صرفا پس از تائيد واحد طب كار و كميته مصاحبه مبني بر تائيد توانايي انجام امور مربوط در عنوان شغلي مورد تقاضا قابل پذيرش خواهد بود.
توضيح: مهلت ارائه اصل و تصوير مدارك پذيرفته شدگان شامل : مدرك تحصيلي، شناسنامه، كارت ملي، مدرك وضعيت نظام وظيفه وعكس ۴*۳ به تعداد ۲ عدد، مدارك اثبات بومي بودن (مطابق رديف شماره ۷ ) و هرگونه مدارك لازم جهت شغل مربوطه (تذكر شماره ۶) كه در شرايط ثبت نام قيد گرديده است، حداكثر ۷ روز پس از اعلام نتايج آزمون كتبي مي بايست ارايه گردد و عدم ارائه مدارك فوق الذكر در مهلت مقرر به منزله انصراف وي تلقي خواهد شد.
۳- پذيرفته شدگان ۲ برابر ظرفيت پس از تطبيق و تكميل پرونده طي برنامه زماني وارد فرآيند مصاحبه مي شوند.
۴- مسئوليت ناشي از عـدم رعايت دقيـق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارايه ناقص مدارك بر عهده داوطلب مي باشد و چنانچه در هر كدام از مراحل آزمون، مصاحبه و جذب، محرز شود كه داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع ارايه نموده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، مراحل جذب داوطلب كان لم يكن تلقي و در صورت صدور حكم بكارگيري، حكم مزبور لغو و بلا اثر مي گردد.
۵- در راستاي تكريم و ارج نهادن به خانواده هاي معزز شهدا و ايثارگران، براي خانواده هاي شهدا (همسر، فرزندان و برادر)، آزادگان يك سال و بالاي يك سال اسارت – جانبازان ۲۵% و بالاتر و فرزندان و همسران آنها، تا سقف ۲۵% ظرفيت جذب نيروي اين آزمون با رعايت شرايط قبولي در آزمون كتبي و فرايند مصاحبه ( مطابق ضوابط مندرج در اين آگهي) با هماهنگي و نظارت بنياد شهيد و امور ايثارگران استان هاي خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد به اين قشر معزز اختصاص مي يابد .
تبصره ۲ : متقاضيان اين قشر معزز در سقف سهميه ۲۵ % از رعايت شرط حداكثر سن معاف مي باشد.
۶ ـ تا سقف ۵ % ظرفيت استخدامي به رزمندگان (با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها)، همسر و فرزندا ن آنان و فرزندان جانبازان زير ۲۵ % و فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت اختصاص مي يابد .
تبصره ۱: مرجع صدور تائيديه معتبر براي ايثارگران (جانبازان و آزادگان ، فرزندان آنها و فرزندان شهدا ) بنياد شهيد و امور ايثارگران و براي رزمندگان ، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي استان و معاونت نيروي انساني نيروهاي پنج گانه ، معاونت نيروي انساني نيروهاي ۴ گانه ارتش جمهوري اسلامي ، معاونت نيروي انساني وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ناجا و همچنين معاونت نيروي انساني اداره كل جهاد كشاورزي استان مي باشد . متقاضيان ميبايست تاييديه مربوط را در روز بررسي مدارك ارائه نمايند .
تبصره ۲ :چنانچه داوطلب از امتيازات رديف هاي ۵ و۶ استفاده نمايند و مستندات لازم را در زمان مقرر ارائه ننمايد، قبولي وي (با هر نمره كسب شده ) كان لم يكن تلقي مي گردد.
تبصره ۳: پذيرش در آزمون كتبي به منزله به كار گيري نيست و نتيجه نهايي پس از تطبيق مدارك و شركت در فرايند مصاحبه اعلام مي گردد.
۹- در صورتيكه داوطلبي با مدارك بالاتر از مقطع تحصيلي اعلام شده درآگهي جذب نيرو در آزمون شركت نمايد، فقط مدرك تحصيلي خواسته شده ملاك عمل قرار مي گيرد.
۱۰- پذيرش فقط از داوطلبان بومي شهرستان هاي محل مورد تقاضا شغل مورد نظر مي باشد.
داوطلب بايد متولد يا ساكن با ده سال سكونت در همان شهرستان باشد، بومي بودن افراد از طريق ذيل احراز مي گردد:
الف) شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا براي شغل يكي باشد.
تذكر: با توجه به تغييرات تقسيمات كشوري در سال هاي مختلف، در صورت اختلاف نظر يا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد، ملاك عمل نظر اداره كل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود .
ب ) استفاده از اولويت بومي از طريق سكونت بموجب تأييد ساكن بودن و حداقل ده سال سكونت با ارائه استشهاد محلي (بر اساس فرم پيوست) ممهـور به مهـر نيـروي انتـظامي (پاسگاه يا كلانتري محل) در شهـرستان مـورد تقاضا خواهد بود .
تبصره:داشتن گواهي تحصيل در مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان در شهرستان مورد تقاضا با تاييد اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه مي تواند به عنوان تمام يا قسمتي از سابقه ده سال سكونت به شرط ارائه استشهاد محلي مبني بر تأييد ساكن بودن فعلي فرد در شهرستان محل مورد تقاضاي شغل ملاك محاسبه قرار گيرد.
ج ) مبناي شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات كشوري در اولين روز ثبت نام براي آزمون مي باشد .
۱۱ -اقليت هاي ديني از پاسـخ گويي به سـوالات معارف اسلامي معـاف مي باشند و امتيـاز آن در ساير مواد آزمون عمومي توزيع خواهد شد

جدول شماره ۲ : مدرك مورد نياز ،مواد آزمون عمومي و ضرايب آن ها
عنوان رشته هاي شغلي عنوان و مقطع رشته تحصيلي مواد آزمون عمومي ضريب سوالات تعداد سوال
تكنيسين بهره برداري (اپراتور پست هاي برق) فوق ديپلم برق قدرت

فوق ديپلم برق الكتروتكنيك

فوق ديپلم برق صنعتي
آيين نگارش زبان و ادبيات فارسي ۱ ۱۰
معارف اسلامي ۱ ۱۰
هوش و استعداد تحصيلي ۳ ۱۲
زبان انگليسي ۱ ۱۰
مهارت هاي كار با كامپيوتر ۳ ۱۰

توجه : اقليت هاي ديني از پاسخ گويي به سوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير مواد آزمون عمومي توزيع خواهد شد.

جدول شماره ۳ : مدرك مورد نياز ،مواد آزمون اختصاصي و ضرايب آن ها
عنوان رشته هاي شغلي عنوان و مقطع رشته تحصيلي مواد آزمون عمومي ضريب سوالات تعداد سوال
تكنيسين بهره برداري (اپراتور پست هاي برق) فوق ديپلم برق قدرت

فوق ديپلم برق الكتروتكنيك

فوق ديپلم برق صنعتي
تحليل مدارهاي الكتريكي۱ ۳ ۱۲
اصول اندازه گيري الكتريكي ۳ ۱۲
مباني ماشين هاي الكتريكي ۳ ۱۲
رله و حفاظت سيستم هاي الكتريكي ۳ ۱۲

جدول شماره ۴ : عنوان شغل مورد نياز / شهرستان محل جذب نيرو / تعداد مورد نياز
رديف عنوان شغل عنوان و مقطع رشته تحصيلي استانهاي خوزستان / كهگيلويه و بوير احمد
شهرستان تعداد مورد نياز
۱ تكنيسين بهره برداري (اپراتور پست هاي برق) فوق ديپلم برق قدرت

فوق ديپلم برق الكتروتكنيك

فوق ديپلم برق صنعتي
باوي ۳
۲ كارون ۷
۳ اهواز ۳
۴ باغملك ۷
۵ رامشير ۴
۶ ايذه ۳
۷ شوش ۶
۸ دزفول ۷
۱۰ آبادان ۳
۱۱ حميديه ۴
۱۲ ليكك ۳
جمع كل ۵۰

چگونگي ثبت نام

داوطلبان پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين آگهي مي تواننداز روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۳ لغايت ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۰۱ ازطريق سايت مجتمع در آزمون ثبت نام نمايند.
زمان ويرايش اطلاعات: ويرايش اطلاعات از روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۴ تا ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۰۲ انجام خواهد گرفت.
توجه:داوطلبان گرامي بايد توجه داشته باشند بعد از ثبت اطلاعات، بلافاصله مجدداً به صفحه ثبت نام خود مراجعه نماييد تا از وضعيت تاييد اطلاعات خود توسط مجري اطمينان حاصل نمايند و در صورت عدم تاييد، علت عدم تاييد درج خواهد شد كه داوطلب موظف است در اولين فرصت، طبق برنامه زمانبندي اعلام شده نسبت به ويرايش اطلاعات اقدام نمايد.
هزينه ثبت نام شركت در آزمون ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ريال مي باشد كه داوطلبان از طريق درگاه اينترنتي، پس از تكـميل فرم ثبت نام پرداخت مي نمايند.
۴-پس از ثبت نام و پرداخت هزينه،در صورت انصراف وجه واريزي مسترد نمي گردد
۵-پس از انجام كامل و دريافت كد رهگيري ضروري است كليه داوطلبان اين كد را يادداشت نموده و در حفظ آن دقت نمايند
۶- به داوطلبان توصيه مي شود كه شخصا” اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع ثبت نام اينترنتي، آگهي جذب نيروي حجمي ، راهنما، نحوه ثبت نام ومدارك مورد نياز را دقيقا” مطالعه نموده و فايل رايانه اي عكس خود را با توجه به جزئيات اعلام شده در بند ” ۶” راهنما و نحوه ثبت نام قبلا” آمـاده نمـايند. ضمناً پيگيري مـراحل بـعدي مانند دريافت كارت ورود به جلسه آزمون، آگاهي از زمان و مكان برگزاري آزمون الزامي بوده و مسئوليت آن به عهده داوطلب مي باشد.
۷-  داوطلبان گرامي جهت سهولت در فرآيند ثبت نام بهتر است ثبت نام را به روز هاي آخر موكول ننمايند.
و در صـورت وجـود اشكال در مراحل ثبت نام، مانند واضح نبودن عـكس ارسالي و يا ساير موارد اصـلاحي، بعد از ثبت اطلاعات خود، در اسرع وقت مجـدداً به صـفحه ثبت نام خود مراجعه نموده تا از وضـعيت تاييد اطلاعات اطمينان حاصل نمايد.
توجه : آن دسته از داوطلباني كه فرم ثبت نام را تكميل مي نمايند ولي پرداخت الكترونيكي آنها با مشكل مواجه شده و موفق به دريافت كد رهگيري نمي شوند بااستفاده از لينك “پرداخت الكترونيكي هزينه ثبت نام” نسبت به پرداخت هزينه ثبت نام ودريافت كد رهگيري اقدام نمايند.

راهنما و نحوه ثبت نام

۱- از تايپ لاتين اطلاعات خودداري نماييد.
۲- هنگام درج اطلاعات، كليد Caps Lock صفحه كليد خاموش باشد.
۳- از زدن كليد(Enter) در هنگام درج اطلاعات خودداري نموده و براي جدا كردن كلمات از يكديگر، از كليد فاصله(Space) استفاده نماييد.
۴- تكميل اطلاعات كليه فيلدها الزامي است.
۵- كد ملي خود را به صورت كامل ( با درج صفر) ‌و بدون خط تيره وارد نماييد.
۶- براي الصاق عكس، از فايل اسكن شده عكس پرسنلي ۴×۳ (تمام رخ، زمينه روشن و جديد)‌، با فرمتjpg و با حجم حداكثر۴۰ كيلوبايت استفاده نماييد. عكس هاي غير پرسنلي ارسالي به هيچ وجه مورد قبول نخواهد بود.
۷- پس از تكميل نمودن اطلاعات، شماره رهگيري ثبت نام ارائه شده را يادداشت نماييد. ضمناً‌ امكان چاپ اطلاعات وجود دارد.
۸- فيلد مربوط به شماره بازيابي كه از نوع عددي و با ۵ رقم مي باشد را به دلخواه تكميل نموده وآن را به دقت يادداشت كرده يابه خاطر بسپاريد. در صورت فراموش كردن كد رهگيري ثبت نام، با استفاده از اين شماره به همراه كد ملي و شماره شناسنامه مي توانيد كد رهگيري خود را بازيابي نماييد، لذا تا پايان مراحل آزمون از اين شماره كاملاً مراقبت نماييد.
۹- پس از اتمام مراحل ثبت نام و كامل شدن آن، به منظور ثبت دقيق اطلاعات از دكمه خروج استفاده نماييد.
توزيع كارت ورود به جلسه و زمان و محل برگزاري آزمون

۱- زمان برگزاري آزمون ، ساعت ۰۹:۰۰ صبح پنج شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۳۰ و زمان توزيع كارت ورود به جلسه آزمون به صورت اينترنتي از روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۷ لغايت روز چهار شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ از طريق وب سايت مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان انجام مي گردد.
۲- محل برگزاري آزمون : در كارت ورود به جلسه مشخص مي گردد

موارد قابل توجه

توجه۱: درصورت ايجاد هرگونه تغيير در كليه جزئيات مربوط به مراحل برگزاري آزمون، اطلاع رساني لازم از طريق سايت مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان به عمل خواهد آمد.
توجه ۲- همراه داشتن كارت ملي و يا شناسنامه داوطلب هنگام ورود به جلسه آزمون الزامي است.
توجه ۳-اعلام نتايج قبول شدگان ۲ برابر ظرفيت نيز از طريق وب سايت مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان  اعلام خواهد شد.
توجه ۴- با توجه به اينكه صدور كارت ورود به جلسه آزمون بر اساس اطلاعاتي است كه داوطلب در هنگام ثبت نام وارد مي نمايد. لذا مسؤوليت صحت و سقم اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام و اصل مداركي كه در مراحل بعدي مي بايست ارايه نمايد بر عهده داوطلب مي باشد. و در صورت مغايرت، قبولي داوطلب در آزمون كتبي لغو و امكان حضور در مراحل بعدي را ندارد.
توجه ۵- مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان صرفا” مجري آزمون ميباشد و تعهدي در قبال پاسخگويي جذب و استخدام داوطلبين ندارد.

چگونگي توزيع نمرات

۱- پذيرفته شدگان آزمون كتبي ۲ برابر ظرفيت اعلام نياز مي باشد.
۲- قبولي درآزمون كتبي به هيچ وجه به منزله بكارگيري قطعي نمي‌باشد بلكه قبولي نهايي پس از پذيرش در آزمون كتبي و كسب حد نصاب نمره مصاحبه و انجام مراحل بعدي شامل گزينش، معاينات پزشكي و اخذ عدم سوء پيشينـه از مراكز ذيصـلاح و تاييد واحد طب كار جهت سلامت جسماني مي‌باشـد.
۳- كسب حد نصاب نمره آزمون ، با احتصاب مجموع نمرات مواد آزمون و امتيازات مندرج در بندهاي ج حداقل پنجاه درصد(۵۰%) نمره كسب شده نفر اول با ارزش وزني ۴۰% دروس عمومي و ۶۰% دروس تخصصي مي باشد.
۴- -.فرآيند آزمون جذب نيروي حجمي مشتمل بر نمره آزمون كتبي و مصاحبه مي باشد كه نمره نهايي آزمون از مجموع ۶۰% نمره آزمون كتبي و ۴۰% نمره مصاحبه محاسبه مي گردد.
در صورت بروز هرگونه مشكل و ابهام با شماره تلفن ۳۳۳۴۷۲۴۸-۰۶۱ مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان به عنوان مجري آزمون در وقت اداري تماس حاصل نمايند.

زمانبندي آزمون
ثبت نام از روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۳
لغايت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۰۱
ويرايش اطلاعات از روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۴
لغايت پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۰۱
اخذ كارت ورود به جلسه اينترنتي از روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۷
لغايت چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۹
زمان آزمون روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۳۰

                                                     دانلود فايل راهنماي دفترچه آزمون

                                                          جهت ثبت نام اينجا كليك كنيد


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط