استخدام يك شركت معتبر صنعتي فعال در حوزه توليد مواد غذايي واقع در شيراز

تاریخ انقضا :1399/11/15

کد :105025

يك شركت معتبر صنعتي فعال در حوزه توليد مواد غذايي واقع در شيراز جهت تكميل كادر خود به همكاري كارشناس فرآيند و سيستم ها زن و مرد با مدرك حداقل كارشناسي مهندسي صنايع (گرايش هاي تحليلي سيستم در اولويت ميباشند) و با حداقل 3 سال سابقه كار (در حوزه تحليلي و طراحي فرآيند هاي كسب و كار) با شرايط زير نيازمند است.

شرايط مورد نياز :(توانايي تجزيه و تحليل و مهندسي مجدد فرآيندهاي جاري سازمان – تسلط به طراحي فرم ،آيين نامه و دستور العمل و سار نيازمند هاي فر؟آيند – آشنايي با استاندارد bpmn- آشنابيي با رويكرد هاي بهبود فرآيند هاي سازماني – تونايي نظارت و كنترل بر اجراي فرآيند ها)

ارسال رزومه به ايميل:
📧 recruitment@sham-sham.com
 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط