استخدام در شركت شير پاستوريزه پگاه اصفهان

تاریخ انقضا :1399/11/23

کد :105099

 


استخدام در شركت شير پاستوريزه پگاه اصفهان

شركت شير پاستوريزه پگاه اصفهان (سهامي عام) در نظر دارد به منظور تامين و تكميل بخشي از نيروي انساني مورد نياز، از بين متقاضيان مرد واجد شرايط، با انعقاد قرارداد كار با مدت معين و بيمه درمان و بازنشستگي تامين اجتماعي استخدام نمايد.

با استعانت از خداوند متعال، شركت شير پاستوريزه پگاه اصفهان (سهامي عام) در نظر دارد به منظور تامين و تكميل بخشي از نيروي انساني مورد نياز، بر اساس ضوابط، مقررات و آيين‌نامه داخلي خود، از بين متقاضيان مرد واجد شرايط، پس از كسب موفقيت در آزمون كتبي متمركز عمومي و تخصصي، مصاحبه‌هاي تخصصي و عمومي و طي مراحل گزينش و معاينات پزشكي، با انعقاد قرارداد كار با مدت معين و بيمه درمان و بازنشستگي تامين اجتماعي بكارگيري مي‌نمايد.

نكته مهم : باتوجه به اينكه نيروهاي درخواستي جهت جذب در شركت شير پاستوريزه پگاه اصفهان براي خطوط جديد توليد پنير اوليه و شيرخشك مي‌باشند و همچنين اين نيروها در سه مرحله دعوت به كار مي‌شوند، قراردادهاي استخدامي نيز به صورت آزمايشي، پيمانكاري و قراردادي شركت مي‌باشد. 

براي اطلاعات بيشتر دفترچه راهنماي آزمون را از اينجا دانلود نماييد. 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط