استخدام بانك تجارت در تهران و ديگر استان هاي كشور ( جديد )

تاریخ انقضا :1399/12/8

کد :105546

                                                               استخدام بانك تجارت

بانك تجارت با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد مشتري مداري در نظر دارد به منظور ارائه خدمات بهينه بانكي به مشتريان و تكميل كادر اجرائي شعب و ادارات خود در سمت بانكدار (متصدي دريافت و پرداخت‏‏‏ - تحويلدار) و متصدي امور اداري بر اساس ضوابط ، مقررات و آيين نامه استخدامي بانك، از بين متقاضيان مرد و زن واجد شرايط ذيل، نيروي انساني مورد نياز خود را پس از كسب موفقيت در آزمون كتبي علمي، آزمون روانشناختي، مصاحبه عمومي و تخصصي، گزينش و معاينات پزشكي، با انعقاد « قرارداد كار با مدت معين و بيمه درمان و بازنشستگي تأمين اجتماعي » استخدام نمايد.

الف‏‏‏-رشته و گرايش هاي تحصيلي مورد پذيرش در مقطع كارشناسي (دانشگاه هاي مورد تأييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري)

«جدول الف»

كد رشته امتحاني

رشته امتحاني

گرايش

101

حسابداري

كليه گرايش ها

102

علوم اقتصادي

اقتصاد، پول و بانكداري، نظري، بازرگاني، صنعتي، بين الملل، اقتصادسنجي، اسلامي، مالي

103

مديريت

صنعتي، بازرگاني، دولتي، مالي، بيمه، امور بانكي (بانكداري)، فناوري اطلاعات، امور شعب، اجرائي، MIS، اطلاعات و ارتباطات، كسب و كارهاي كوچك، بورس، استراتژيك

104

بانكداري و امور بانكي

كليه گرايش ها

105

مهندسي صنايع

كليه گرايش ها

106

مهندسي كامپيوتر

كليه گرايش ها

107علوم كامپيوتر---
108

مهندسي فناوري اطلاعات (IT)

كليه گرايش ها

109

آمار

كليه گرايش ها

110

رياضي

كليه گرايش ها

111

حقوق

كليه گرايش ها  (صرفاً در استان هاي آذربايجان غربي ،گلستان ،مازندران ،يزد و صرفا متقاضيان "مرد" )تبصره 1: ملاك ارزيابي داوطلبان استخدامي صرفاً رشته و گرايش تحصيلي آنان در مقطع كارشناسي (ليسانس) مندرج در جدول فوق مي باشد.

نكته: پذيرش در رشته حقوق صرفاً در استان هاي آذربايجان غربي،گلستان،مازندران،يزدو متقاضيان مرد مورد نياز مي باشد.

ب‏‏‏-شرايط ورودي عمومي و اختصاصي :

 1- تابعيت ايران و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي

 2- تدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي

 3- عدم سوءپيشينه كيفري منتج به محروميت از حقوق اجتماعي و همچنين عدم اشتهار و محكوميت به فساد اخلاقي

 4- عدم سابقه وابستگي يا عضويت در احزاب و گروه هاي سياسي معارض با نظام جمهوري اسلامي ايران

 5- عدم اعتياد به دخانيات، موادمخدر و روان گردان

 6- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي دائمي يا معافيت دائم (داوطلبان ذكور)

تبصره 2: براي دارندگان كارت معافيت پزشكي درصورت قبولي در مراحل سنجش، تاييد پزشك معتمد بانك درمورد توانايي انجام كار الزامي است.

توجه : به تقاضاي داوطلباني كه داراي كارت يا برگ معافيت موقت تحت هر عنوان هستند به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 7- تندرستي و توانايي كامل جسمي، روحي و اخلاقي جهت انجام فعاليت هاي شغلي بانكي (به تأييد پزشك معتمد)

 8- نداشتن منع استخدامي به موجب آراء مراجع قضايي ذيصلاح

 9- حداكثر سن «28» سال تمام (متولدين 1372/1/20 به بعد با احتساب مدت خدمت وظيفه براي داوطلبان مرد) مي باشد. شايان توجه مي باشد مدت خدمت نظام وظيفه براي داوطلبان مرد به حداكثر سن مجاز اضافه نمي گردد.

 10- حداقل معدل كل در مقطع تحصيلي ليسانس در كليه رشته ها و گرايش ها « 14 » تمام مي باشد.

نكته بسيارمهم: كليه داوطلبان استخدامي در صورت قبولي در آزمون به هنگام تشكيل پرونده ملزم به ارائه اصل كارت پايان خدمت و مدرك تحصيلي (يا گواهي نامه موقت) مي باشند و درصورت عدم ارائه مدارك مربوطه استخدام آنان منتفي خواهد شد.

 11- متقاضيان بايد بومي و ساكن استان مورد تقاضا باشند:

تبصره3: بومي به شخصي اطلاق مي گردد كه داراي حداقل يك شرط از سه شرط ذيل باشد:

   - محل تولد وي يكي از شهر هاي استان مورد تقاضا باشد

   - حداقل در سه سال گذشته به طور پيوسته دريكي از شهرهاي استان مورد تقاضا ساكن بوده باشد.(با ارائه مدرك معتبرسند مالكيت يا اجاره نامه با كد رهگيري)

   - داوطلب استخدامي حداقل چهار(4) سال از سنوات تحصيلي (ابتدائي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه) را بصورت متوالي دريكي از شهرهاي استان مورد تقاضا طي كرده باشد.

تبصره 4: متقاضيان، صرفاً دريكي از شهرهاي استان مورد تقاضا و براساس نياز و آئين نامه و مقررات بانك بكارگيري خواهند گرديد. از پذيرفته شدگان تعهدي مبني بر عدم درخواست جابجائي (انتقال) به استانهاي ديگر به مدت 10 سال اخذ خواهد شد.

تبصره 5: درصورت نياز، پذيرفته شدگان در طول مدت خدمت مطابق با مقررات داخلي بانك به ساير شهرهاي استان مربوطه انتقال يافته و هيچگونه اعتراضي از سوي پذيرفته شدگان مورد قبول نخواهد بود.

ج ‏‏‏- مواد آزمون

مواد آزمون استخدامي شامل سوالات از دروس: معارف اسلامي، ادبيات و نگارش اداري، زبان انگليسي عمومي، اطلاعات عمومي، مهارتهاي ICDL، هوش و استعداد تحصيلي GMAT و سوالات تخصصي رشته تحصيلي مي باشد. ضمناً لازم به توضيح است كه نمره كل نهايي براساس 30 درصد آزمون عمومي و 70 درصد آزمون تخصصي محاسبه خواهد شد.

* آزمون عمومي و تخصصي، در كليه عناوين شغلي نمره منفي دارد.

ج-1- مواد آزمون عمومي مشترك در كليه رشته‌هاي امتحاني

مواد آزمون

1- معارف اسلامي

2- ادبيات و نگارش اداري

3- زبان انگليسي ـ عمومي

4- اطلاعات عمومي

5- مهارت‌هاي ICDL

6- هوش و استعداد تحصيلي (GMAT)

* اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از پاسخگويي به سؤالات معارف اسلامي معاف بوده و در اين صورت، نمره مكتسبه اين داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده ساير سؤال‌هاي آزمون عمومي محاسبه خواهد شد.

* آزمون عمومي و تخصصي، در كليه عناوين شغلي نمره منفي دارد.

ج-2- آزمون‌هاي تخصصي

ج-2-1 آزمون تخصصي وي‍ژه رشته حسابداري (كليه گرايش‌ها) ـ كد شغلي 101

مواد آزمون

1- اصول حسابداري 1 و 2

2- حسابداري مياني 1 و 2

3- حسابداري شركت‌ها

4- قانون تجارت

5- مديريت مالي

6- مباني سازمان و مديريت


ج-2-2 آزمون تخصصي وي‍ژه رشته علوم اقتصادي (اقتصاد ـ پول و بانكداري ـ نظري ـ بازرگاني ـ صنعتي ـ بين‌الملل ـ اقتصادسنجي ـ اسلامي ـ مالي) ـ كد شغلي 102

مواد آزمون

1- اقتصاد خرد و كلان

2- اقتصادسنجي

3- پول، ارز و بانكداري

4- اقتصاد ايران

5- بانكداري الكترونيك

6- اقتصاد بخش عمومي


ج-2-3 آزمون تخصصي وي‍ژه رشته مديريت (صنعتي، بازرگاني، دولتي، مالي، امور بانكي(بانكداري)، فنآوري اطلاعات، امور شعب، اجرايي، MIS، اطلاعات و ارتباطات، كسب و كار هاي كوچك، بورس، استراتژيك، بيمه) ـ كد شغلي 103

مواد آزمون

1- آمار و كاربرد آن در مديريت

2- اقتصاد خرد و كلان

3- مباني سازمان و مديريت

4- رفتار سازماني و مديريت منابع انساني

5- بازاريابي و تحقيقات بازار


ج-2-4 آزمون تخصصي وي‍ژه رشته بانكداري و امور بانكي (كليه گرايش‌ها) ـ كد شغلي 104

مواد آزمون

1- اصول حسابداري 1 و 2

2- قانون تجارت

3- اصول بانكداري

4- حسابداري بانكي

5- بانكداري داخلي و بانكداري بين‌الملل

6- مديريت مالي

7- پول، ارز و بانكداري


ج-2-5 آزمون تخصصي وي‍ژه رشته مهندسي صنايع (كليه گرايش‌ها) ـ كد شغلي 105

مواد آزمون

1- تحقيق در عمليات 1 و 2

2- تجزيه‌و‌تحليل سيستم‌ها و روش‌ها و ارزيابي كار و زمان

3- برنامه‌ريزي و كنترل پروژه

4- اصول مديريت و تئوري سازمان

5- آمار مهندسي


ج-2-6 آزمون تخصصي وي‍ژه رشته مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش‌ها) ـ كد شغلي 106

مواد آزمون

1- برنامه‌نويسي پيشرفته C++

2- سيستم‌هاي عامل

3- معماري كامپيوتر

4- پايگاه داده‌ها

5- شبكه‌هاي كامپيوتري و امنيت شبكه


ج-2-7 آزمون تخصصي وي‍ژه علوم كامپيوتر ـ كد شغلي 107

مواد آزمون

1- برنامه‌نويسي پيشرفته C++

2- سيستم‌هاي عامل

3- پايگاه داده‌ها

4- شبكه‌هاي كامپيوتري و امنيت شبكه


ج-2-8 آزمون تخصصي وي‍ژه رشته مهندسي فنّاوري اطلاعات(IT) (كليه گرايش ها) ـ كد شغلي 108

مواد آزمون

1- سيستم‌هاي عامل

2- پايگاه داده‌ها

3- شبكه‌هاي كامپيوتري و امنيت شبكه

4- مهندسي فنّاوري اطلاعات و تجارت الكترونيك


ج-2-9 آزمون تخصصي وي‍ژه رشته آمار (كليه گرايش‌ها) ـ كد شغلي 109

مواد آزمون

1- مفاهيم و روش‌هاي آماري

2- احتمال 1

3- رگرسيون 1

4- نمونه‌گيري 1 و 2


ج-2-10 آزمون تخصصي  وي‍ژه رشته رياضي (كليه گرايش‌ها) ـ كد شغلي 110

مواد آزمون

1- رياضيات عمومي (رياضي عمومي 1 و 2 و3 ـ معادلات ديفرانسيل)

2- آمار و احتمالات (مباني آمار و احتمال ـ احتمال 1ـ روش‌هاي آماري)

3- مباني كامپيوتر و ساختمان داده‌ها

4- مباني آناليز عددي


ج-2-11 آزمون تخصصي وي‍ژه رشته حقوق (كليه گرايش‌ها) ـ كد شغلي 111

مواد آزمون

1- حقوق مدني

2- حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اموال)

3- آيين دادرسي مدني

4- حقوق تجارت

5- حقوق كار

6- حقوق اساسي و اداري

* آزمون عمومي و تخصصي، در كليه عناوين شغلي نمره منفي دارد.

د‏‏‏- تذكرات مهم

   - صرفاً فارغ التحصيلان رشته و گرايش هاي تحصيلي مقطع كارشناسي مندرج در جدول فوق، مي توانند در فرآيند استخدامي شركت نمايند و پذيرش ديگر رشته ها يا گرايش ها امكان پذير نمي باشد .

   - استخدام در بانك مستلزم دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي و همچنين قبولي در آزمون، مصاحبه ها، معاينات پزشكي و تأئيد گزينش بانك مي باشد. ليكن ثبت نام، ارائه مدارك و شركت در هر يك از مراحل فوق هيچگونه تعهدي را براي بانك جهت استخدام ايجاد نمي نمايد.

   - چنانچه خلاف هريك از شرايط اشاره شده در آگهي استخدام در مورد هريك از داوطلبان به اثبات برسد، از استخدام و اشتغال بكار وي ممانعت بعمل آمده و حتي در صورت استخدام اقدامات لازم جهت قطع رابطه استخدامي انجام خواهد شد.

   - مسئوليت هرگونه اشتباه در اطلاعات ارسالي يا تفسير اشتباه شرايط اعلام شده درآگهي، با متقاضي مي باشد.

   - متقاضيان استفاده از سهميه بنياد شهيد و امور ايثارگران در صورت داشتن شرايط مطابق با قوانين و مقررات، مي بايست علاقه مندي خود را در فرم ثبت نام در بند 19 اعلام نمايند

توجه: از آنجاكه از نفرات برتر در مرحله آزمون كتبي جهت شركت در مصاحبه استخدامي دعوت بعمل مي آيد لذا مقتضي است داوطلبان دقت لازم را در خصوص درج تلفن هاي ضروري تماس در فرم تقاضاي ثبت نام مبذول نمايند.

بديهي است در صورتي كه در هر مرحله مشخص گردد تاريخ فارغ التحصيلي، پايان يا معافيت از خدمت داوطلب در زمان ثبت نام، بعد از تاريخ مدنظر در اين آگهي بوده است تخلف محسوب گرديده و از استخدام و اشتغال بكار وي در هر مرحله اي ممانعت بعمل خواهد آمد.

هـ ‏‏‏- نحوه ثبت نام‏‏‏- هزينه ثبت نام –دريافت كدرهگيري‏‏‏- مهلت ثبت نام‏‏‏-دريافت كارت ورود به جلسه آزمون‏‏‏- زمان و محل برگزاري آزمون

نحوه ثبت نام: صرفاً از طريق سايت اينترنتي بانك تجارت انجام مي پذيرد و داوطلبان مي بايست ابتدا به سايت بانك تجارت به آدرس www.tejaratbank.ir مراجعه و پس از مطالعه دقيق شرايط و ضوابط استخدام (درصورت دارا بودن شرايط) نسبت به تكميل فرم ثبت نام الكترونيكي اقدام نمايند.

توجه: كليه متقاضيان استخدام مي بايست ضمن تكميل مشخصات و فرم تقاضانامه الكترونيكي در سايت فوق الذكر عكس ۴ × ۳ پرسنلي جديد خود را با عرض 250 و ارتفاع 350 پيكسل و با فرمت JPG و حجم حداكثر 200 كيلو بايت اسكن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاري نمايند.

هزينه ثبت نام: داوطلبان مي بايست مبلغ 1,500,000 ريال (يك ميليون و پانصد هزار ريال) را به را به عنوان هزينه شركت در آزمون از طريق درگاه اينترنتي موجود در صفحه ثبت نام ( با داشتن الزامات آن همانند CVV2 و رمز دوم كارت بانكهاي عضو شتاب) پرداخت نمايند .

توجه: هزينه شركت در آزمون به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.

دريافت كد رهگيري: كليه متقاضيان مي بايست پس از پرداخت هزينه ثبت نام، نسبت به ثبت اطلاعات و ارسال موفق آن اطمينان حاصل نموده و پس از اخذ كد رهگيري، آن را جهت دريافت كارت ورود به جلسه آزمون نزد خود نگهداري نمايند.

مهلت ثبت نام: از روز شنبه مورخ 1399/12/2 لغايت پايان روز جمعه مورخ 1399/12/8 ميباشد.

دريافت كارت ورود به جلسه: كليه متقاضيان واجد شرايط مي بايست در روزهاي چهارشنبه مورخ 1400/1/18 و پنج شنبه مورخ 1400/1/19 (به مدت ۲روز) با مراجعه به سايت استخدام بانك تجارت به نشاني فوق از كارت ورود به جلسه آزمون خود يك نسخه چاپي تهيه و نزد خود جهت حضور در جلسه آزمون نگهداري نمايند.

توجه: كليه متقاضيان واجد شرايط لازم است در روز آزمون، كارت چاپي ورود به جلسه و كارت ملي خود را به همراه داشته باشند.

زمان و محل برگزاري آزمون: روز جمعه مورخ 1400/1/20 ساعت 8:00 صبح و محل آن نيز در كارت ورود به جلسه (چاپي) درج خواهد شد.

در صورت عدم صدور مجوز برگزاري آزمون استخدامي توسط ستاد ملي مبارزه با كرونا، تاريخ برگزاري آزمون تغيير كرده و از طريق پيامك و همين سايت اطلاع رساني لازم بعمل خواهد آمد 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط