استخدام موسسه حافظان ديار كريمان واقع در استان كرمان ( جديد )

تاریخ انقضا :1399/12/7

کد :105567

 موسسه حافظان ديار كريمان به منظور تكميل نيروي انساني خود به تعداد۴ نفر نيروي نگهباني و حفاظت فيزيكي ا ز بين داوطلبين مرد داراي شرايط ذيل، پس از انجام مراحل آزمون كتبي، مصاحبه علمي و بررسي صالحيت هاي عمومي، از بين پذيرفته شدگان نهايي بومي شهرستان زرند (استان كرمان) نيرو مي پذيرد.

                                                       دانلود دفترچه راهنماي آزمون

                                                        جهت ثبت نام اينجا كليك كنيد

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط