فراخوان عمومي همكاري علمي و فني شركت هاي توانمند ( دانش بنيان ) جهت ارزش افزوده از برش C6 شركت پتروشيمي شازند ( سهامي عام )

تاریخ انقضا :1399/12/12

کد :105581

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط