استخدام 11 رديف شغلي يك شركت پيمانكار جهت كار پروژه اي در بندرعباس

تاریخ انقضا :1400/1/22

کد :105583

شركت پيمانكار افراد زير را جهت كار پروژه اي در بندرعباس با سابقه كار و با تجربه كافي نياز دارد.

1 مهندس عمران :
جهت معاونت اجرايي كارگاه سازه هاي دريايي با سابقه كاري بالاي 20 سال

2 مهندس عمران :
جهت بخش اجرا با تخصص در كار بتن ترجيحا با تجربه در سازه هاي دريايي با سابقه كاري بالاي 15 سال

3 مهندس عمران :
جهت بخش اجرا با تخصص در اجراي موج شكن با سابقه كاري بالاي 15 سال

4 مهندس عمران :
جهت بخش اجرا با تخصص روسازي محوطه و بتن هاي غلتكي با سابقه كاري بالاي 15 سال

5 مهندس عمران :
جهت دفتر فني، مسلط به پيمان EPC با سابقه كاري بالاي 15 سال

6 مهندس عمران :
جهت سرپرستي دفتر فني سازه هاي دريايي با سابقه كاري بالاي 15 سال

7 مهندس عمران ژئوتكنيك :
با تخصص تحكيمات و بهسازي عميق خاك با سابقه كاري بالاي 15 سال

8 مهندس معدن استخراج :
با تخصص استحصال سنگه لاشه، داراي پروانه اشتغال با سابقه كاري بالاي 15 سال

9 مهندس مكانيك:
با تخصص تاسيسات زير بنايي و ساختماني با سابقه كاري بالاي 15 سال

10 مهندس مكانيك:
با تخصص سرپرستي ماشين آلات با سابقه كاري بالاي 15 سال

11 مهندس بـــــرق:
با تخصص شبكه توزيع، پست برق و ساختماني با سابقه كاري بالاي 15 سال

info@culham co.com
شماره فاكس :88036015 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط