استخدام 4 رديف يك مركز توليد و پرورش گل در روستاي گلزار شهرستان پاكدشت

تاریخ انقضا :1399/12/30

کد :105587

يك مركز توليد و پرورش گل در روستاي گلزار شهرستان پاكدشت استخدام مينمايد:

🔻كارشناس حسابداري  
🔹با حداقل 5 سال سابقه كار مفيد

🔻كارشناس كشاورزي  
🔹ترجيحا گرايش گياه پزشكي

🔻منشي خانم
🔹حداقل مدرك ديپلم دبيرستان
🔹آشنايي كامل با Word و ٍExcel

🔻نيرو جهت برداشت و بسته بندي گل  
🔹خانم
🔹حداقل ديپلم دبيرستان

🔅متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه هاي ارتباطي اعلام شده در آگهي درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمايند.

📩 khademfarm@yahoo.com
📱 09197337284 - 09197169731 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط