استخدام فرصت هاي شغلي مختلف در شركت داروسازي عبيدي

تاریخ انقضا :1400/1/23

کد :105591

 شركت داروسازي دكتر عبيدي در مشاغل ذيل دعوت به همكاري مي نمايد : 

كارشناس كنترل پروژه
توضيحات موقعيت شغلي
-        تعريف برنامه زمانبندي فعاليت ها به عنوان پروژه در برنامه MSP
-        استخراج انحرافات و موانع موجود در توليد يك محصول از طريق بررسي فعاليت هاي ( بازرگاني، تحقيق و توسعه، رگولاتوري، طرح و برنامه ، آزمايشگاه )
-         استفاده از نرم افزار و برگزاري جلسات بمنظور انجام فرايند طبق برنامه (MSP Plan)
-        بروز رساني گزارشات توسعه محصول از طريق ثبت اطلاعات در سيستم
-        پيگيري و انجام فرايند ثبت علائم تجاري از طريق مراجع ذيصلاح 
-        كنترل روزنامه هاي رسمي ( ثبت علائم تجاري ) از طريق مطالعه مداوم 
نيازمندي هاي موقعيت شغلي
-روحيه كارتيمي و روابط عمومي بالا
-حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط
-مسلط به زبان انگليسي
-مسلط به نرم افزارهاي آفيس
-مسلط به نرم افزار MSP

كارشناس حسابداري صنعتي
توضيحات موقعيت شغلي
-         جمع آوري اطلاعات و بروز رساني بانك اطلاعاتي هزينه ها 
-         ايجاد سيستم هاي جمع آوري اطلاعات
-         برنامه ريزي و ثبت هزينه هاي متغير (مانند خريد مواد اوليه و هزينه هاي عملياتي)
-         تهيه گزارشات بودجه،
-         تجزيه و تحليل و گزارش حاشيه سود
-         تهيه پيش بيني هزينه هاي ماهانه، شش ماهه و سالانه 
-         مشاركت در بستن حساب هاي ماهانه و سالانه 

نيازمندي هاي موقعيت شغلي
-         مسلط به اصول و استانداردهاي حسابداري 
-         سابقه كاري در حوزه حسابداري صنعتي
-         تسلط كافي به كامپيوتر به خصوص اكسل
-         تحليل گري بالا و توجه به جزئيات
-         صداقت و رازداري در خصوص اطاعات محرمانه سازمان 
-         حداقل كارشناسي در رشته هاي حسابداري / مديريت مالي

مدير عمليات و ساخت
توضيحات موقعيت شغلي
-        نظارت و كنترل به انواع قراردادها اعم از قراردادهاي خريد، خدمات مشاور، قيمت مقطوع و ...
-        انجام عمليات متره و برآورد كارهاي ساختماني ايران، استانداردها و مراجع الزامي حوزه ساخت پروژه هاي ساختماني      
-         مديريت پروژه و حوزه هاي دانش مديريت پروژه
-         تنظيم صورت جلسات و دستورالعمل هاي عمليات اجرايي


نيازمندي هاي موقعيت شغلي
-        مدرك تحصيلي : حداقل  ليسانس مهندسي عمران
-        سابقه كاري : 10 سال سابقه كار نظارت و اجرا - 3 سال آخر سابقه مديريت اجرايي پروژه
- شناخت كافي از موادو مصالح ساختماني، جزئيات و مراحل اجرا، زمانبندي پروژه ها و ...
-        تسلط بر استانداردهاي ملي و الزامي و بخشنامه هاي صادره از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
-        مسلط به نرم افزارهاي مديريت پروژه
-        مسلط به زبان انگليسي


كارشناس ديتا آناليست
توضيحات موقعيت شغلي
- تهيه گزارشات دوره اي مديريتي
- پايش وكنترل فرايند هاي اجرايي ( Monitoring & control)
اين موقعيت شغلي جهت همكاري در واحد بازرگاني خارجي مي باشد

نيازمندي هاي موقعيت شغلي
- توانايي جمع آوري ، پاكسازي، پردازش و تجزيه و تحليل آماري داده ها
-مسلط به ابزار تحليل داده
-آشنايي با ERP و مباحث Data Validationمهارت تصويرسازي، داشبورد سازي داده

كارگر توليد
توضيحات موقعيت شغلي
- بكار گيري دستگاههاي مورد استفاده در خط توليد
- بررسي وضعيت دستگاه ها و تكميل فرم هاي وضعيت آنها 
- آشنايي با استانداردها و دستورالعمل هاي شركت هاي داروسازي

نيازمندي هاي موقعيت شغلي
- مدرك تحصيلي : ديپلم / فوق ديپلم رشته هاي فني - شيمي
- حداكثر سن : 25 سال
- داشتن كارت پايان خدمت سربازي
- توانايي همكاري در ساعات اضافه كار و شيفت شب
- آشنايي با استانداردها و دستورالعمل هاي شركت هاي داروسازي

كارشناس منابع انساني
توضيحات موقعيت شغلي
ما به دنبال تعدادي كارشناس منابع انساني علاقه مند به همكاري در حوزه هاي ذيل هستيم:
- جذب و استخدام
- جبران خدمات
- توسعه رهبري
- مديريت استعداد
- مديريت عملكرد
- HR Analytics

نيازمندي هاي موقعيت شغلي
- كارشناسي / كارشناسي ارشد مديريت منابع انساني/ مهندسي صنايع
- داشتن تجربه كار در حوزه مديريت منابع انساني يك امتياز محسوب مي شود
- تسلط به زبان انگليسي (Intermediate)
- تسلط به مجموعه نرم افزارهاي آفيس
- علاقه مند به يادگيري

مسئول دفتر
توضيحات موقعيت شغلي
-بايگاني و پاسخگويي و مراجعات
-گزارش گيري و گزارش دهي
-تنظيم برنامه ملاقات وجلسات داخلي و خارجي مديريت از طريق هماهنگي با واحدها، ثبت سيستمي اطلاعات، كلندرهاي مربوطه و ... 
-بررسي اوليه در مورد پيشنهادها ، مسايل و ضرورتهاي مطرح شده از سوي اشخاص، شركت ها و مديريتها 
-مديريت كارتابل از طريق كنترل، ثبت، ارائه و رهگيري نامه ها و ابلاغ دستورات ، نامه ها و مراسلات به واحدهاي ذيربط
-مستند سازي ، حفظ ، نگهداري پروندها و اوراق ، نامه ها و گزارشات و ساير اسناد و مدارك  

نيازمندي هاي موقعيت شغلي
-تايپ دو زبانه
-روابط عمومي بالا
-سازماندهي و هماهنگي جلسات
-excel, word, powerpoint, outlook,MSP
-مسلط به زبان انگليسي
-3 سال سابقه كار

كارشناس كنترل مستندات پروژه (DCC)
توضيحات موقعيت شغلي
- تهيه ساختار شكست بانك اطلاعاتي مدارك (MDR) مهندسي پروژه
- دريافت رويه شماره گذاري (كدگذاري) مدارك مهندسي پروژه
- مشاركت در تهيه رويه مديريت و كنترل مدارك و مستندات مهندسي پروژه
- مشاركت در تهيه فرم هاي بخش DCC از جمله ترنسميتال ، برگه اظهارنظر و …
- دريافت ليست مدارك مهندسي پروژه از ديسيپلين هاي مختلف بخش مديريت مهندسي
- شماره (كد) گذاري مدارك با توجه به رويه مربوطه و با كمك ديسيپلين هاي مختلف بخش مديريت مهندسي
- پيگيري روند طراحي ، توزيع ،گردش ، بررسي و تكميل مدارك و مستندات مهندسي پروژه
- تكميل بانك اطلاعاتي مدارك و مستندات (MDR) فاز مهندسي پروژه
- تهيه گزارشات هفتگي ، ماهانه و دوره اي كنترل فاز مهندسي پروژه
- آرشيو فايل هاي الكترونيكي مدارك و مستندات فاز مهندسي پروژه
نيازمندي هاي موقعيت شغلي
-3 سال سابقه كار در گروه شغلي مشابه

-كارشناسي مهندسي صنايع يا كامپيوتر ، فناوري اطلاعات
Microsoft Word - Advanced/Microsoft Powerpoint - Advanced/Microsoft Outlook - Advanced/Microsoft Access - Advanced/Microsoft Excel - Advanced
-زبان انگليسي-متوسط

كارشناس فني
توضيحات موقعيت شغلي
- تهيه backup ، بروز رساني و نگهداري كليه نرم افزار دستگاههاي توليدِي 
- مديريت سيستم هاي كنترلي دستگاه هاي توليدي اعم از برنامه نويسي، بارگذاري ، استخراج اطلاعات ، تشخيص عيوب و رفع عيب 
- ارايه ليست خريد جهت كليه تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري دستگاهها براي صحت كاركرد پانل اپراتوري دستگاه از قبيل درايو، پاور، PLC و نصب آنها روي دستگاه
- ارايه گزارش جهت رفع عيب نرم افزاري دستگاهها و راه حل رفع مشكل
- تهيه ، تدوين و گردآوري مستند SOP براي هر دستگاه اعم از نرم افزار دستگاه ، روش ويرايش، نصب و بروز رساني
-- مديريت (computer system validation(CSV كليه دستگاه هاي توليدي
نيازمندي هاي موقعيت شغلي
-داراي حداقل 5 سال سابقه كاري مرتبط
-مسلط به زبان انگليسي
-مسلط به برنامه نويسي و HMI دستگاهها
-مسلط به رفع عيوب نرم افزاري دستگاهها
-مسلط به PLC ,تعويض HMI و راه اندازي مجدد دستگاهها
-مسلط به برنامه نويسي ميكروكنترلها و آي سي هاي برنامه پذير
-مسلط به نرم افزارهاي HMI, SIEMENS, LINUX

سرپرست توليد
توضيحات موقعيت شغلي
- ابلاغ برنامه توليد به اپراتورها و پايش عملكرد افراد و دستگاههاي موجود در خط توليد و يا بسته بندي
- پايش سرويس هاي اوليه نگهداري دستگاه ها، قالب ها و سايزپارت توسط اپراتورهاي بخش به منظور عملكرد مناسب و حفظ سلامت دستگاه ها با حداقل استهلاك
- اطمينان از انجام تعميرات دوره اي در زمان برنامه ريزي شده به منظور پرهيز از خارج شدن دستگاه از ارائه سرويس و معطل ماندن امور برنامه ريزي شده
- اطمينان از رعايت مقررات و الزامات HSE و فني به منظور به حداقل رساندن آسيب هاي مالي و جاني ناشي از حوادث كار
- هدايت و نظارت بر همكاران تحت سرپرستي به منظور افزايش بهره وري نيروي انساني
- پايش فرآيند توليد و يا بسته بندي جهت حصول اطمينان از رعايت استانداردهاي كيفي و اصول GMP

نيازمندي هاي موقعيت شغلي

-كارشناسي/ كارشناسي ارشد رشته هاي مديريت، صنايع، شيمي و ساير رشته هاي مرتبط
-آشنايي با فرايند توليد دارو و استانداردهاي مرتبط با اين صنعت
-داشتن تجربه سرپرستي توليد مجموعه هاي صنعتي به خصوص داروسازي يك امتياز محسوب مي شود
-زبان انگليسي سطح Pre-Intermediate
-مهارت كا با مجموعه نرم افزارهاي آفيس
-امكان همكاري در شيفت شب به صورت گردشي (2 هفته روز كار / 2 هفته شب كار)

كارگر انبار
توضيحات موقعيت شغلي
•       جابجايي و جاگذاري كالاها در انبار
•       رعايت حفاظت فيزيكي و امنيت انبار از طريق چيدمان صحيح
•       ثبت دما و رطوبت اقلام و كالاها و ارائه گزارش مغايرت به سرپرست
•       نظافت و پاكسازي محيط، پالت ها، تجهيزات انبار مطابق با برنامه كاري و دستورالعمل هاي مربوط

نيازمندي هاي موقعيت شغلي
•       مدرك تحصيلي : فوق ديپلم / ليسانس
•       حداقل يك سال سابقه كار مرتبط
•       مسلط به آفيس
•       آشنايي با اصول انبارداري
•       ترجيحا آشنا با سيستم رايورز
•       امكان همكاري در شيفت شب

داوطلبان واجد شرايط جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي شركت به آدرس : https://abidipharma.com/  قسمت همكاري با ما مراجعه نمايند . 
 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط