استخدام 6 رديف شغلي يك شركت پيمانكاري در زمينه پروژه هاي تصفيه آب و پساب صنعتي در استان‌ تهران

تاریخ انقضا :1400/2/28

کد :105875

يك شركت پيمانكاري در زمينه پروژه هاي تصفيه آب و پساب صنعتي جهت تكميل كادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي‌نمايد.

كارشناس طراحي برق • جنسيت: آقا، خانم
• نوع همكاري: تمام وقت
• با حداقل 5 سال سابقه مرتبط
كارشناس طراحي مدل پايپينگ (PDMS) • جنسيت: آقا، خانم
• نوع همكاري: تمام وقت
• با حداقل 5 سال سابقه مرتبط
كارشناس قرارداد و هماهنگي پروژه • جنسيت: آقا، خانم
• نوع همكاري: تمام وقت
• با حداقل 3 سال سابقه مرتبط
كارشناس كنترل پروژه • جنسيت: آقا، خانم
• نوع همكاري: تمام وقت
• با حداقل 3 سال سابقه مرتبط
كارشناس كنترل مدارك (DCC) • جنسيت: آقا، خانم
• نوع همكاري: تمام وقت
• با حداقل 3 سال سابقه مرتبط
كارشناس طراحي ابزار دقيق • جنسيت: آقا، خانم
• نوع همكاري: تمام وقت
• با حداقل 4 سال سابقه مرتبط

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل زير ارسال نمايند.
ايميل sh.jamal@falatco.com 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط